Anschluss

12 i 13 marca 1938 roku miał miejsce anschluss Austrii do Niemiec

W dniach 12 i 13 marca 1938 roku wojska niemieckie dokonały aneksji (Anschlussu) Austrii

Aneksja Austrii, anschluss Austrii, Anschluss Österreichs w języku niemieckim znaczy przyłączenie Austrii, które miało miejsce w dniach 12 i 13 marca 1938 r. Trzy dni wcześniej 9 marca Kanclerz Austrii Kurt Schuschnigg ogłosił rozpisanie na 13 marca referendum w którym Austriacy mieliby się wypowiedzieć na temat przyszłości swojego kraju.

12 marca w ramach planu „Otto” wojska niemieckie wkroczyły na terytorium Austrii. Tego dnia do Wiednia przybył sam Adolf Hitler, a urząd kanclerza objął Arthur Seyss-Inquart, któremu następnego dnia prezydent Wilhelm Miklas przekazał także swoje obowiązki. 13 marca bez żadnych przeszkód austriaccy naziści ogłosili zatwierdzoną przez Hitlera ustawę na mocy której Austria została włączona do Wielkiej Rzeszy jako Marchia Wschodnia (Ostmark). III Rzesza do zajęcia Austrii zaangażowała około 200 000 ludzi.

10 kwietnia 1938 roku doszło do referendum zrealizowanego na polecenie Hitlera, który tym samym chciał przypieczętować wchłonięcie Austrii przez III Rzeszę. Podczas referendum Niemcy i Austriacy mieli okazję odpowiadać na dwa pytania: „Czy zgadzasz się z połączeniem Rzeszy Niemieckiej z Austrią?” i „Czy zgadzasz się z listą przedstawioną przez naszego fuhrera Adolfa Hitlera?”Według oficjalnych komunikatów w Niemczech na „tak” oddano 99% głosów a w Austrii 99,7%.

30 października 1943 roku Anschluss zdelegalizowano podczas konferencji moskiewskiej. Decyzję podjęły cztery sprzymierzone mocarstwa: ZSRR. USA, Wielka Brytania i Republika Chińska. Uznano, że Anschluss Austrii był nielegalny, a Austria zostanie przywrócona jako niepodległe państwo co miało miejsce 15 maja 1955 roku. 

Comments are closed.