Antyczny gimnazjon odkryty w Turcji

Starożytny kompleks obiektów sportowych został odkryty w południowo-wschodniej Turcji. Natrafiono na niego zupełnie przypadkiem.

Starożytny kompleks sportowy został odkryty w prowincji Konya, która znajduje się w południowo-wschodniej części Turcji. Gimnazjon został odkryty tam przypadkiem – właściciel ziemi wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu pozwolenia na budowę. Okazało się jednak, że teren na którym chciał rozpocząć budowę jest terenem chronionym. Zanim wydano więc decyzję przysłano zespół archeologów, by ci sprawdzili teren. Wtedy też archeolodzy odkryli pozostałości po starożytnych mozaikach. W toku dalszych badań udało się im ustalić, że znajdują się na terenie antycznego gimnazjonu. Prace archeologiczne mają być tam kontynuowane do wiosny 2018 roku.

Źródło: dailysabah.com
Fot: IHA Photo

Hubert Nowak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*