Apel o utrwalanie dziedzictwa i pamięci o Janie Pawle II

 

Upowszechnienie pamięci o Janie Pawle II – z takim apelem instytucje papieskie zwróciły się do władz pod koniec marca. W tym apelu wnioskowano o utworzenie programu utrwalania dziedzictwa papieskiego w Polsce, ustanowienie 16 października świętem narodowym oraz wprowadzenie orderu św. Jana Pawła II.

Podczas piątego Forum  Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II, które odbyło się w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Łagiewnikach 30 marca tego roku, podpisano apel do Prezydenta RP, parlamentu, rządu i samorządów w sprawie upowszechnienia pamięci o Janie Pawle II. W piśmie zwrócono uwagę na 2 zbliżające się wydarzenia: 100. rocznicę urodzin Ojca Św. oraz 40-lecie wyboru na papieża. Wspomniano także o tym, że od 12 lat, które minęły od śmierci papieża, istnieją podmioty zajmujące się promowaniem jego nauki. Jednak potrzebne jest tutaj zwiększenie aktywności i dlatego  zwrócono się do władz, aby aktywnie się zaangażowały w te obchody. Sygnatariusze apelu zaproponowali utworzenie 3-letniego programu narodowego programu, który utrwalałby papieskie dziedzictwo w Polsce i na świecie, a także wdrożenie programu operacyjnego umożliwiającego działanie instytucji zajmujących się jego upowszechnianiem. Oprócz tego planowane jest także ustanowienie 2 rzeczy: 16 października oficjalnym świętem narodowym oraz odznaczenia, czyli orderu św. Jana Pawła II. Wezwanie skierowano także do polskich samorządów: poproszono m. in. o to, aby w każdym regionie znajdowały się „żywe pomniki” poświęcone Janowi Pawłowi II oraz o to, by każde instytucje odnosiły się do papieskich nauk. Obecny na spotkaniu kard. Stanisław Dziwisz (poproszony o objęcie patronatem honorowym inicjatyw związanych z obchodami 100-lecia urodzin papieża) podziękował wszystkim za organizacjom pielęgnującym pamięć Ojca Św., podkreślając, iż w papieskich tekstach można znaleźć odpowiedź na wszystkie zagadnienia i trudności, które nas otaczają-sam powiedział, że troska o papieskie dziedzictwo jest dla niego nie tylko przywilejem i obowiązkiem, ale również spełnieniem testamentu papieża, któremu służył przez 39 lat. Zaproponował także stworzenie grupy studyjnej, czyli małego grona kompetentnych osób, których zadaniem byłoby wypracowanie treści potrzebnych do rozwoju refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II. Podczas tegorocznego spotkania Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II przedstawiciele polskich instytucji nie tylko dyskutowali o spuściźnie papieża Polaka, ale również ten czas poświęcono na wzajemne poznawanie się. Następne spotkanie odbędzie się w przyszłym roku w Wadowicach.

Źródła: dzieje.pl, janpawel2.pl, pap.pl

Fot.: Jan Paweł II w 2004 roku

Agata Śródkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*