Apel o wsparcie budowy pomnika w 75 rocznicę heroicznej walki i śmierci kpr.pchor. Władysława Dawgierta i żołnierzy polskich

W związku ze zbliżającą się 75 rocznicą Września 1939, wciąż pozostający przy życiu, nieliczni już Żołnierze 77 pp. 19 DP z Armii „Prusy”, Uczestnicy Wojny Obronnej 1939 roku wraz z rodzinami, oraz środowiska patriotyczne PAMIĘCI WRZEŚNIA 1939 roku, zwracają się, o wsparcie finansowe realizacji budowy pomnika, w celu godnego upamiętnienia bohaterskiego czynu kpr. pchor. Władysława Dawgierta i Żołnierzy Polskich z dowodzonej przez niego drużyny z 77 pp. Strzelców Kowieńskich z Lidy z 19 Dywizji Piechoty Armii „Prusy”, poległego w dniu 10 IX 1939 roku na Polu Chwały pod Dębą Opoczyńską w walce z eskortą Generalnego Inspektora Żandarmerii III Rzeszy, generała SS i Policji, Wilhelma von Roettiga, zakończonej likwidacją generała SS, który w dniu tym był odpowiedzialny za osobiste bezpieczeństwo Hitlera i Himmlera, podczas ich wizytacji wojsk niemieckich w tym rejonie frontu.

Szczegóły tych wyjątkowo ważnych wydarzeń z dnia 10 IX 1939 roku, mogących spowodować decydujący zwrot w przebiegu Kampanii Wrześniowej i całej II Wojny Światowej nieznane w historiografii polskiej zostały odtworzone i opisane w 1991 roku w „Polsce Zbrojnej” przez Władysława Naruszewicza – przyjaciela pchor. Dawgierta – który jako dowódca drużyny w stopniu kaprala podchorążego był bliskim uczestnikiem tych wydarzeń i jest jednym z nielicznych żyjących jeszcze świadków oraz inicjatorem niniejszego apelu.

Opis ten można przeczytać w Internecie pod adresem:

http://itmake.nazwa.pl/pkolczynski/pk/Roettig.pdf

Zbiórkę niezbędnych środków finansowych prowadzimy pod patronatem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie Pana Tomasza Łuczkowskiego, który udostępnił konta do jej przeprowadzenia i jest aktywnym współuczestnikiem planowanego przedsięwzięcia.

Jest sprawą jak najbardziej oczekiwaną aby uroczyste odsłonięcie pomnika kpr. pchor. Władysława Dawgierta mogło nastąpić 10 IX 2014 roku w 75 rocznicę tych wydarzeń.

Dlatego też zwracamy się z ogromną prośbą do Wszystkich Polaków, którym sprawy pamięci bohaterskich czynów Oręża Polskiego podczas KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 ROKU nie są obce, o przekazanie środków na cel budowy pomnika upamiętniającego czyn KPR.PCHORWŁADYSŁAWA DAWGIERTA, które prosimy wpłacać z dopiskiem w tytule wpłaty

NA CEL BUDOWY POMNIKA KPR. PCHOR. WŁADYSŁAWA DAWGIERTA” na konta :

Muzeum Regionalne w Opocznie

Plac Zamkowy 1

26-300 Opoczno

 

Konto dla wpłat w złotych polskich:

Bank BPH S.A.

86 1060 0076 0000 3210 0020 8255

Konto dla wpłat w euro:

Bank BPH S.A.

57 1060 0076 0000 3210 0023 2348

Konto dla wpłat w dolarach amerykańskich:

Bank BPH S.A.

79 1060 0076 0000 3210 0023 2146

Żyjący jeszcze Żołnierze Kampanii Wrześniowej 1939 roku 77 pp. 19 DP Armii Prusy wraz z rodzinami oraz środowiska patriotyczne PAMIĘCI WRZEŚNIA 1939 roku

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*