Archiwa społeczne na świecie – pierwsza tego typu międzynarodowa konferencja w Polsce

Fundacja Ośrodka KARTA zaprasza na międzynarodową konferencję: ARCHIWA SPOŁECZNE. MODELE WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWEM już 6 października 2014, podczas której przedstawiciele sześciu państw opowiedzą o specyfice społecznej archiwizacji oraz formach systemowego wspierania oddolnych ruchów dokumentacyjnych.

Konferencja ta stanowi oficjalną inaugurację projektu „Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce”, jaki Ośrodek KARTA realizuje od marca bieżącego roku. W ramach projektu prowadzone są działania na rzecz stabilności finansowej i profesjonalizacji archiwów społecznych przy jednoczesnym zachowaniu ich niezależności. W tym celu niezbędne jest zbudowanie polskiego modelu współpracy archiwów społecznych z archiwistyką państwową. Aby wypracować najlepsze rozwiązania (pod względem prawnym oraz praktycznym), warto skorzystać ze wzorców zagranicznych. Dlatego też podczas konferencji zaprezentowane zostaną rozwiązania stosowane w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Niemczech, we Włoszech. Przybliżona zostanie także specyfika polskich archiwów społecznych oraz polityki państwa wobec nich.

Archiwa społeczne to najczęściej inicjatywy oddolne powstające przy fundacjach i stowarzyszeniach – grupach pasjonatów, stowarzyszeniach lokalnych, organizacjach kombatanckich. Gromadzą fotografie, spisane wspomnienia, nagrane relacje, dokumenty życia społecznego. Zachowują świadectwa życia codziennego, lokalną historię, jednostkowe losy. Dokumentują te obszary, których najczęściej nie uwzględnia archiwistyka państwowa. Archiwa te są miarą społeczeństwa obywatelskiego. W przeciwieństwie do archiwów państwowych, muszą aktywnie pozyskiwać zbiory. W tym celu organizują akcje społeczne, wystosowują apele do społeczności, zwracają się do osób prywatnych.

Początkiem działań ogólnopolskich Ośrodka KARTA związanych z tą tematyką jest publikacja „Archiwistyka społeczna”, wydana w 2012 roku, udostępniana na wolnej licencji, do pobrania tutaj.

Podczas konferencji przybliżone zostaną przykłady unikalnych archiwów społecznych, jakie jeszcze nie funkcjonują w Polsce. Archiwa te tworzone i prowadzone są zarówno w porozumieniu z instytucjami państwowymi, jak również działają niezależnie, a nawet w opozycji do państwa. To przykłady archiwów, prowadzonych przez rozmaite środowiska: grupy imigrantów, feministki, subkultury, partie polityczne, które dokumentują opowieść o sobie. Oprócz prezentacji tych archiwów, wskazane zostaną możliwości współpracy niezależnych społecznych archiwów (coraz częściej cyfrowych) z administracją państwową.

W ramach wydarzenia będzie prowadzone godzinne szkolenie dla dziennikarzy, wprowadzające w tematykę ruchu archiwistyki społecznej w Polsce. Odbędzie się ono 6 października o godz. 9:30 w Domu Spotkań z Historią. Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do 2 października (czwartek).

Zwieńczeniem konferencji będzie I Dzień Darczyńcy Pamięci.

Fundacja Ośrodka KARTA chce podziękować wszystkim, którzy przekazali do jej archiwów swoje zbiory, cenne świadectwa historii. Podziękowania z rąk Prezesa Ośrodka, Zbigniewa Gluzy otrzyma 80 osób, z których sześć wygłosi krótkie przemówienia. W trakcie wydarzenia zostaną zaprezentowane archiwalia z największych kolekcji, pokazujące wartość i bogactwo prywatnych zbiorów, doskonale uzupełniających oficjalne dokumenty państwowe.

Ośrodek KARTA pragnie, aby Dzień Darczyńcy Pamięci, stał się tradycją honorowania wszystkich osób, które ofiarowując własne zbiory do archiwum społecznego, przyczyniają się do jego rozwoju, a jednocześnie dopełniają tym narodowy zasób archiwalny.

Uroczystość wręczenia podziękowań odbędzie się w 6 października 2014, o godz. 18.00, w Domu Spotkań z Historią.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*