Autor: Jan Lewandowski

Kalendarium historyczne

21 czerwca 217 roku p.n.e. odbyła się bitwa nad Jeziorem Trazymeńskim

Bitwa nad Jeziorem Trazymeńskim – Do bitwy nad Jeziorem Trazymeńskim doszło na początku II wojny punickiej. Wojska Hannibala szły na Italię przez Galię. W grudniu 218 r. p.n.e. wojska rzymskie pod wodzą konsula Longusa poniosły całkowitą klęskę w bitwie nad rzeką Trebią. W reakcji na to wydarzenie senat powołał dwóch […]

Edmund Różycki
Kalendarium historyczne

21 czerwca 1863 roku powołano Wydział Wykonawczy Rządu Narodowego dla Wołynia, Podola i Ukrainy

Wydział Wykonawczy Rządu Narodowego dla Wołynia, Podola i Ukrainy – Był to regionalny organ kierowniczy władz powstańczych z siedzibą w miejscowości Żytomierz. Wraz z wydziałem współpracował komisarz pełnomocny Rząd Narodowego – naczelnego organu władz powstańczych, który mianował komisarzy w zarządach wojewódzkich podległych pod wydział. Kompetencje ograniczały się do spraw cywilnych. […]

Kalendarium historyczne

21 czerwca 1990 parlamenty NRD i RFN uznały nienaruszalność granicy z Polską

W roku 1990 oba kraje niemieckie dążyły do zjednoczenia. Na mocy traktatu z konferencji dwa plus cztery Niemcy zobowiązały się do uznania istniejących od dawna granic. 21 czerwca 1990 roku podpisano kolejny traktat potwierdzający zachodnią granicę Niemiec. Było to uzupełnienie układów z 1950 (NRD i PRL) i 1970 (RFN i […]

Kalendarium historyczne

20 czerwca 451 roku miała miejsce bitwa na Polach Katalaunijskich

Bitwa na Polach Katalaunijskich – starcie zbrojne między wojskami Hunów pod dowództwem Attyli a wojskami rzymskimi, na czele których stał Flawiusz Aecjusz. Do bitwy doszło podczas najazdy Hunów na Imperium Rzymskie. Zajmowali oni na kolejne tereny oraz niszczyli i plądrowali miasta. Zostali zatrzymani dopiero pod Paryżem, gdzie wg. legendy na […]

Kalendarium historyczne

20 czerwca 1863 roku rozegrała się bitwa pod Komorowem podczas Powstania Styczniowego

Bitwa pod Komorowem była jednym z ok. 1200 starć między siłami polskimi a rosyjskimi podczas Powstania Styczniowego. Doszło do niego we wsi Komorów, na terenie dzisiejszego województwa Świętokrzyskiego. Oddział powstańczy liczący ok. 400 osób pod dowództwem Chościakiewicza i gen. Jordana przeprawił się przez Wisłę z Galicji i na terenie wsi […]