21 czerwca 1990 parlamenty NRD i RFN uznały nienaruszalność granicy z Polską

Tego dnia 1990 parlamenty NRD i RFN uznały nienaruszalność granicy z Polską

W roku 1990 oba kraje niemieckie dążyły do zjednoczenia. Na mocy traktatu z konferencji dwa plus cztery Niemcy zobowiązały się do uznania istniejących od dawna granic. 21 czerwca 1990 roku podpisano kolejny traktat potwierdzający zachodnią granicę Niemiec.

Było to uzupełnienie układów z 1950 (NRD i PRL) i 1970 (RFN i PRL) roku. Przez okres PRL-u w RFN twierdzono, że dawne ziemie niemieckie są jedynie pod tymczasową administracją polską. Wydarzenie z czerwca 1990 było wstępem do późniejszych ostatecznych traktatów zawartych w listopadzie 1990 i ratyfikowanych zarówno przez Polskę i Niemcy w 1991 roku.

Zabezpieczały one granicę Polski na Nysie Łużyckiej i Odrze.

Comments are closed.