21 czerwca 1990 parlamenty NRD i RFN uznały nienaruszalność granicy z Polską

W roku 1990 oba kraje niemieckie dążyły do zjednoczenia. Na mocy traktatu z konferencji dwa plus cztery Niemcy zobowiązały się do uznania istniejących od dawna granic. 21 czerwca 1990 roku podpisano kolejny traktat potwierdzający zachodnią granicę Niemiec. Było to uzupełnienie układów z 1950 (NRD i PRL) i 1970 (RFN i PRL). Przez okres PRL-u w RFN twierdzono, że dawne ziemie niemieckie są jedynie pod tymczasową administracją polską. Wydarzenie z czerwca 1990 było wstępem do późniejszych ostatecznych traktatów zawartych w listopadzie 1990 i ratyfikowanych zarówno przez Polskę i Niemcy w 1991 roku. Zabezpieczały one naszą granicę na Nysie Łużyckiej i Odrze.

Jan Lewandowski

Fot. Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*