20 czerwca 1863 roku rozegrała się bitwa pod Komorowem

Tego dnia 1863 roku rozegrała się bitwa pod Komorowem podczas powstania styczniowego

Bitwa pod Komorowem była jednym z ok. 1200 starć między siłami polskimi a rosyjskimi podczas Powstania Styczniowego. Doszło do niego we wsi Komorów, na terenie dzisiejszego województwa Świętokrzyskiego.

Oddział powstańczy liczący ok. 400 osób pod dowództwem Chościakiewicza i gen. Jordana przeprawił się przez Wisłę z Galicji i na terenie wsi rozpoczął starcie ze zdecydowanie przeważającymi siłami rosyjskimi. Polskie oddziały były okrążone z czterech stron: z trzech przez Rosjan i z jednej przez Wisłę.

Po godz. 16:00 zaczęła się silna burza, która ostatecznie przerwała starcie. Zginęło ok. 200 powstańców, a ok. 100 trafił do rosyjskiej niewoli.

Comments are closed.