19 czerwca 1768 roku miało miejsce oblężenie Baru

Tego dnia 1768 roku miało miejsce oblężenie Baru

Oblężenie Baru miało miejsce 19 czerwca. Konfederacja barska została zawiązana 29 lutego 1768 roku w miejscowości Bar. Występowała przeciwko ingerencji rosyjskiej w państwo polskie oraz przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu.

19 czerwca została stoczona bitwa między wojskami konfederatów a siłami rosyjskimi i podległymi królowi. Na czele obrońców stał Kajetan Giżycki, Wojciech Baczewski i ks. Marek Jandołowicz. Atakiem na twierdzę dowodził rosyjski gen. Apraksin oraz wierny królowi Franciszek Ksawery Branicki. Oblężenie zakończyło się zdobyciem twierdzy. Do niewoli dostało się ponad 1000 jeńców, 150 konfederatów zginęło, a po bitwie Rosjanie wymordowali kolejnych 250 obrońców.

Twierdza w Barze powstała pod koniec XIV wieku. W XV wieku trwały najazdy tatarskie, które kończyły się zdobyciem i zniszczeniem budowli, lecz była ona wciąż odbudowywana. Rezydował na niej m.in. hetman Stanisław Żółkiewski (zwycięzca spod Kłuszyna), a także Stanisław Koniecpolski (zwycięzca m.in. bitwy pod Sasowym Rogiem). Po traktacie w Buczaczu z Turkami z 1672 roku twierdza znalazła się w granicach tureckich i wróciła do Polski dopiero po pokoju w Karłowicach w 1699 roku. 

Comments are closed.