Badania kości w dawnym klasztorze dominikanów w Gdańsku

Antropolodzy badają kości znajdujące się w ossuariach w dawnym klasztorze dominikanów w Gdańsku.

Antropolodzy z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku badają ossuaria znajdującie się na terenie dawnego klasztoru dominikanów w Gdańsku. Badacze przebadali blisko osiemdziesiąt tysięcy kości. Najstarsze kości pochodziły z XV wieku, a najmłodsze – z XVII stulecia. Stan zachowania kości był bardzo różny. Na podstawie zachowanych kości udowych prawej nogi stwierdzono, że w gdańskich ossuariach pochowano ponad 3 tysiące osób. Znaczną część pochowanych stanowili mężczyźni, najczęściej w wieku 50-60 lat. Kobiety, których było zdecydowanie mniej, umierały młodo, bo w wieku 20-30 lat. Wiek i płeć zmarłych badacze stwierdzili dzięki odkrytym czaszkom i żuchwom. Ponadto antropolodzy ustalili wzrost dawnych Gdańszczan – mężczyźni mieli około 170 centymetrów wzrostu, a kobiety niewiele ponad 160 centymetrów.

Ossuarium jest to miejsce, gdzie po raz kolejny składano ludzkie kości. Najczęściej wiązało się to z likwidacją lub też porządkowaniem cmentarzy. Kości, które zostały objęte badaniami, znajdowały się w trzech ossuariach, które odkryto w latach 2009-2011. Badania kości znalezionych w ossuariach współfinansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: trojmiasto.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Hubert Nowak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*