Badania nad baptysterium w Ostrowie Lednickim. Czy to miejsce chrztu Mieszka I?

Po 28 latach od odkrycia, archeolodzy rozpoczęli ponowne badania nad obiektem na Ostrowie Lednickim. Najpewniej było to baptysterium – budowla przeznaczona do wykonywania obrzędu chrztu. Baptysterium przylegało do palatium Mieszka I, znajdującego się na terenie grodu z X wieku.

Badania na Ostrowie Lednickim (woj. Wielkopolskie, wyspa na jeziorze Lednica) rozpoczęte zostały już w 1843 roku. Do chwili obecnej ustalono między innymi, że na wyspie znajdował się gród – został zbudowany w latach 60′ X wieku. Na jego terenie odkryto także pozostałości po budowlach kamiennych, wyróżniających się na tle drewniano – ziemnych fortyfikacji. Wśród nich rozpoznano między innymi palatium – pałac władcy, w tym przypadku Mieszka I. Teraz, 28 lat po odkryciu, archeolodzy wznowili prace nad jednym z obiektów. Przeprowadzone w ostatnich dniach badania potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia – zdecydowanie natrafiono na baptysterium. Jest to obiekt sakralny, w obrębie którego dokonywano obrzędu chrztu. Wśród badaczy pojawiła się teoria, iż właśnie w tym miejscu odbył się chrzest Polski. Świadczyć ma za tym szereg okoliczności. Przede wszystkim, zwraca uwagę rozmach budowli – miała najpewniej ok. 20 metrów wysokości, zbudowana została na planie krzyża. Podczas badań na terenie obiektu odkryto również ślady po dwóch symetrycznych basenach. Miały głębokość kilkunastu centymetrów. Więc osoby przyjmujące chrzest nie zanurzały się w wodzie, polewano im jedynie głowy. Całkowicie pewne jest datowanie obiektu – musiał powstać za panowania Mieszka I. Ważny jest także fakt położenia tego miejsca sakralnego – przylegało ono do wspomnianego wcześniej palatium. Profesor Elżbieta Jastrzębowska, historyk sztuki wczesnośredniowiecznej, badała wiele tego obiektów tego rodzaju w obrębie Morza Śródziemnego. W przypadku Ostrowa Lednickiego jest pewna, że natrafiono na baptysterium. Według obecnej wiedzy, obiekt na Ostrowie Lednickim był jedyną tego rodzaju budowlą za czasów panowania Mieszka I. Jastrzębowska stwierdza że jedyna ceremonia z jaką można połączyć powstanie tego obiektu jest właśnie chrzest Polski. Brakuje jednak źródeł pisanych, by potwierdzić to całkowicie.

Adam Maksymiuk

źródło: tvn24.pl

Zdj. Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*