Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Budynek po dawnej siedzibie Gestapo zwanej „Katownią Podhala” wraca do miasta

Budynek po dawnej siedzibie Gestapo zwanej „Katownią Podhala” wraca do miasta

Gmina Miasta Zakopane przeznaczy kwotę 12 milionów złotych na zakup od osoby prywatnej budynku, w którym podczas II wojny światowej mieściła się siedziba niemieckiej policji politycznej (Gestapo) zwana „Katownią Podhala”. Dziś budynek ten użytkowany jest jako ośrodek wypoczynkowy „Palace”. Docelowo władze Zakopanego chcą urządzić w nim muzeum, w którym prowadzona będzie działalność edukacyjna, kulturalna i społeczna.

Ponad 70 letnia walka o odzyskanie historycznego budynku, przesiąkniętego krwią torturowanych i pomordowanych w nim Polaków, powoli dobiega końca.W końcu doczekamy się godnego upamiętnienia cierpiących tu za wolną Polskę” – powiedziała prezes Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” Lucyna Galica – Jurecka, córka doktora Wincentego Galicy – byłego więźnia „Palace” i jednego ze współzałożycieli muzeum, działającego w piwnicach tego budynku.

Władze Zakopanego czekają obecnie na uprawomocnienie się uchwały Rady Miasta w sprawie zakupu budynku „Palace”. Niebawem dojdzie do spotkania burmistrza Zakopanego Leszka Doruli z pełnomocnikiem właściciela, podczas którego podjęte zostaną dalsze działania związane z przekazaniem miastu tego historycznego obiektu. Oficjalne sfinalizowanie transakcji kupna i przejęcia budynku powinno nastąpić jeszcze w tym roku. Oprócz muzeum męczeństwa w budynku ma również znajdować się muzeum sportu, poświęcone upamiętnieniu wybitnych postaci Zakopanego.

Komisariat Gestapo, który ze względu na okrutne tortury stosowane w czasie przesłuchań nazwany został „Katownią Podhala” funkcjonował w okresie od października 1939 r. do stycznia 1945 r. w budynku hotelu „Palace” przy ul. Chałubińskiego 7 w Zakopanem. W listopadzie 1939 r. budynek hotelu został zaadaptowany przez hitlerowców na siedzibę Gestapo i więzienie. Znajdowało się w nim sześć cel więziennych, w których jak wynika z relacji świadków zawsze panowało ogromne przeludnienie. Przebywający w nich więźniowie byli zakuwani w stalowe obejmy – kajdany, zakładane na ręce i nogi, przytwierdzone łańcuchami do ścian.

Szacuje się, że przez katownię przewinęło się około 2 tysięcy Polaków oraz cudzoziemców, na co wskazują m. in. napisy wydrapane na ścianach. Większość osadzonych była torturowana, a około 400 osób Niemcy bestialsko zamordowali na miejscu. Osoby, którym udało się przetrwać okrutne tortury były następnie kierowane do innych więzień i obozów koncentracyjnych, w tym m. in. do więzienia Montelupich w Krakowie czy do Auschwitz. „Katownia Podhala” przestała istnieć pod koniec stycznia 1945 r. Więźniami „Palace” byli m. in. Franciszek Gajowniczek, kurierzy tatrzańscy – Stanisław Marusarz, Helena Marusarzówna, Bronisław Czech, a także inicjatorzy utworzenia w 1994 r. w piwnicach ośrodka wypoczynkowego „Palace” Muzeum Walki i Męczeństwa: dr Wincenty Galica, Marian Polaczyk i Władysław Szepelak.

Źródła: krakow.onet.pl; wikipedia
Fot: Wikimedia Commons

Zenon Purta

PartnerzyPrzewiń do góry