„Cmentarze w przestrzeni społecznej” – ogólnopolska ekspercko-studencka konferencja naukowa we Wrocławiu

W dniach 24-26 października 2013 na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się konferencja „Cmentarze w przestrzeni społecznej. Wokół problematyki badawczej” pod patronatem portalu Historykon.pl. Zamieszczamy aktualne informacje.

Konferencji towarzyszą warsztaty poświęcone badaniu cmentarzy, które poprowadzą Szymon i Filip Modrzejewscy, członkowie Stowarzyszenia „Magurycz”. Warsztaty będą się odbywać od czwartku do soboty (24-26 października). Podzielone są na część teoretyczną oraz część praktyczną.
Na część teoretyczną składać się będą dwa wykłady. „Kamień w robocie” poruszy kwestie między innymi konserwacji kamienia i obiektów kultu, omówione zostaną jej poszczególne etapy oraz metody, pożądane rezultaty, trwałe i tymczasowe rozwiązania w tym zakresie. Dodatkowo Szymon Modrzejewski wskaże na błędy w konserwacji kamienia i ich konsekwencje, odniesie się do tworzenia lapidariów z nagrobków, jak też zjawiska bezczeszczenia cmentarzy w Polsce, nekropolii bez opieki i gospodarzy.

Wykład „Litera w kamieniu” to zagadnienia, jak wskazuje tytuł, liternictwa narzędziowego i podstawowych narzędzi do jego wykonywania. Filip Modrzejewski omówi jak zmieniało się ono na przestrzeni dziejów: jaki wpływ miała alfabetyzacja na posługiwanie się pismem. Mowa będzie również o konwencji i stylu inskrypcji, potraktowaniu ich jako przekaz i dokument. Mowa będzie też o współczesnej „nekroturystyce”, a także współczesnym upamiętnianiu i wytwarzaniu inskrypcji bez narzędzi.

Część teoretyczną wypełnią prezentacje multimedialne, a także reportaże wideo związane z pracą Stowazyszenia „Magurycz”.

Część praktyczna warsztatów odbędzie się na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Ślężnej. Z najciekawszych inskrypcji uczestnicy wykonają frotaże, przy tym omawiane będzie liternictwo przełomu XIX i XX w. Wskazane zostaną elementy konstrukcyjne nagrobków, niszczenie kamienia i sposoby renowacji. Dokumentacja przebiegu prac zostanie powierzona jednemu z uczestników.

Fotografie jak i prace uczestników omówione zostaną podczas podsumowania warsztatów. Prowadzący wskażą m. in.: jak detalicznie i wyczerpująco opisać inskrypcję, a także jak wykonać kartę inwentaryzacyjną nagrobka.

Warsztaty mają charakter otwarty. Mogą wziąć w nich udział zarówno uczestnicy konferencji, jak i inni zainteresowani. Udział można wziąć w całych warsztatach lub tylko w ich części.

Organizatorzy zaplanowali również wycieczkę po Muzeum Sztuki Cmentarnej – Cmentarzu Żydowskim przy ul. Ślężnej we Wrocławiu. Rozpocznie ona trzeci dzień konferencji. Wycieczkę poprowadzi jeden z konferencyjnych ekspertów – dr Maciej Łagiewski, dyrektor Muzeum Miejskiego (którego cmentarz jest oddziałem), specjalista w historii Wrocławia i wrocławskich Żydów.

Szczegółowy program konferencji z informacjami o godzinach wystąpień ekspertów, studentów oraz doktorantów można znaleźć na stronie: http://cmentarzewroclaw.blogspot.com/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*