Cytadela Warszawska. Ochrona dziedzictwa kulturowego – perspektywy rozwoju | Konferencja

Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza na konferencję pt.: Cytadela Warszawska. Ochrona dziedzictwa kulturowego – perspektywy rozwoju. Konferencja ma za zadanie promowanie realizowanego przez Muzeum Niepodległości projektu rewitalizacji obiektów Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej pn.: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (IWIPK), Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, budżet państwa oraz budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Celem konferencji jest zaprezentowanie zmiany projektowej, przedstawienie planów muzeum na przyszłość oraz przybliżenie uczestnikom nowych możliwości prezentacji oferty kulturalnej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej po zakończeniu realizacji projektu, co nastąpi w połowie 2015 r. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale będzie wymagał uprzedniej rejestracji poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Muzeum Niepodległości www.muzeum-niepodleglosci.pl do 20 października 2014 r. na adres e-mailowy: [email protected].

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wernisaż wystawy Sybille Solidarności Europy, na której zaprezentowane będą sylwetki legendarnych wieszczek Sybilli. Przepowiednie sybillińskie pojawiły się we wczesnym okresie Cesarstwa Rzymskiego i dopełniane przez mędrców i pisarzy żydowskich oraz chrześcijańskich wywierały żywotny wpływ na rozwój kultury i duchowości europejskiej. Wystawa była m.in. prezentowana w sierpniu 2007 podczas Salonu Polskiego w Brukseli z okazji 50 rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego.

Na zakończenie konferencji Muzeum Niepodległości zaprasza na koncert zespołu Ensamble Pro Polonia W programie dzieła kompozytorów XIX i XX wieku, przepełnione narodowym duchem. Znajdą się wśród nich utwory Fryderyka Chopina – najwybitniejszego polskiego kompozytora doby zaborów, słynnego pianisty i polityka – Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego dyrygenta i pedagoga – Stanisława Moniuszki, a także innych twórców inspirujących się polskim folklorem i tradycją muzyczną: Maurycego Moszkowskiego, Grażyny Bacewicz, Artura Malawskiego, Romualda Twardowskiego i Czecha Davida Poppera.

Konferencja odbędzie się 23 października 2014 roku (czwartek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie przy al. Solidarności 62 w godzinach 12.00-18.00.

Serdecznie zapraszamy!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*