Fryderyk Wilhelm IV Pruski

2 stycznia 1861 roku zmarł Fryderyk Wilhelm IV Pruski

Tego dnia 1861 roku zmarł Fryderyk Wilhelm IV Pruski

Fryderyk Wilhelm IV był królem Prus w latach 1840 – 1861 r. Urodził się w 1795 r. w Colln koło Berlinie, był najstarszym synem Fryderyka Wilhelma III i Luizy Pruskiej. Od dzieciństwa wszechstronnie uzdolniony. Po porażkach ojca w wojnie z Napoleonem w 1806 r. wraz z rodziną uciekł do Prus.

Po klęsce cesarza Francji przywracał porządek w państwie. W 1823 r. ożenił się z Elżbietą Ludwiką Wittelsbach, z którą nie miał dzieci. W 1840 r. wstąpił na tron, ogłaszając amnestię dla więźniów. Fryderyk należał do zwolenników zjednoczenia Niemiec, był konserwatystą. W momencie wybuchu Wiosny Ludów, w marcu 1848 r. zwołał Landstag w Berlinie, obiecując stworzenie konstytucji.

Nie uchroniło to stolicy od wybuchu rewolucji. Król zgodził się na zwołanie Zgromadzenia Narodowego z liberalnym rządem na czele. Osłabienie nastrojów rewolucyjnych  umożliwiło władcy rozwiązanie Zgromadzenia i nadanie Konstytucji Królestwa Pruskiego. Po usunięciu liberalnych postulatów, król 5 grudnia 1850 r. złożył przysięgę na nową konstytucję, zmieniając kraj w monarchię konstytucyjną.

W tym samym czasie parlament frankfurcki zaproponował Fryderykowi koronę cesarską, jednak on ją odrzucił, stwierdzając Nie będę podnosił korony z błota, czyli od ludu. Obowiązująca konstytucja zapewniła silną władzę monarszą, którą król wykorzystywał mianując konserwatywnych premierów. W 1857 r. zdrowie króla zaczęło gwałtownie słabnąć, zdradzał objawy choroby psychicznej. Rok później ustanowił regentem swojego brata, Wilhelma. Zmarł w Poczdamie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*