Funkcjonariusze Staży Granicznej remontują cmentarze wojenne

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej prowadzą systematyczne prace związane z odnowieniem i renowacją cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej w Beskidzie Niskim.

Niektóre z cmentarzy wojennych pochodzących z okresu I wojny światowej, położone w Beskidzie Niskim, na terenach powiatów gorlickiego, tarnowskiego i nowosądeckiego nadal znajdują się w fatalnym stanie. Mimo zaangażowania środków unijnych w dzieło ich renowacji, niektóre nadal czekają na swą kolej. Pośród nich jest Cmentarz nr 66 w Małastowie (gm. Sękowa, pow. gorlicki) gdzie spoczywa prawie 120 żołnierzy austrowęgierskich i rosyjskich, którzy polegli na tej ziemi w pierwszych dniach maja 1915 roku, podczas bitwy gorlickiej.

Nekropolią tą zajął się karpacki Oddział Straży Granicznej, który prowadzi na cmentarzu tym prace renowacyjne na podstawie dokumentacji historycznej i projektowej z I poł. XX stulecia. Wysiłki pograniczników koncentrują się głównie wokół odbudowy ogrodzenia z kamienia ciosanego, kamiennego obeliski i drewnianego krzyża, wysokiego na ponad 5 metrów.

Po zakończeniu remontu cmentarz nadal będzie udostępniony zwiedzającym.

Źródło: gazetakrakowska.pl

Dawid Siuta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*