Jak to z Jakubem Wejherem było – Rekonstrukcja Historyczna w Wejherowie

Rekonstrukcja Historyczna w Wejherowie organizowana jest od 2014 roku. Wydarzenie obejmuje epizody historyczne z czasów potopu szwedzkiego, rozgrywające się w naszym mieście i okolicach. Rekonstrukcja odbywa się na terenie miasta, zaś najważniejsze bitwy (kampania pod Białą Anno Domini 1635 oraz bitwa wieczorna – obrona miasta przed Szwedami) rozegrają się na Placu Jakuba Wejhera oraz w Parku Miejskim. Impreza została objęta przez nasz portal patronatem medialnym.

Grupa rekonstrukcyjna „Pułk Czarnieckiego”, która jest współorganizatorem wydarzenia jest w stanie wiernie odtworzyć historię sprzed blisko 400 lat. Członkowie stowarzyszenia skupiają się głównie na rekonstrukcji obejmującej wiek XVI i XVII. Swoją działalność prowadzą od 2010 roku. Organizują treningi, spotkania, ćwiczenia szermierki, kultywują mowę staropolską, wykonują rękodzieła oraz nieustannie zagłębiają się w dzieje Rzeczpospolitej. Największy nacisk skierowany jest na odtwarzanie piechoty Kozackiej. Stowarzyszenie organizuje pokazy szermierki dawnej, ubiorów historycznych, pokazy z elementami kaskaderskimi oraz fireshow.

Tegoroczna edycja Rekonstrukcji Historycznej odbędzie się pod hasłem „Jak to
z Jakubem Wejherem było”. Mieszkańcom Wejherowa doskonale znana jest legenda o ślubach Jakuba Wejhera pod Białą i cudownym uratowaniu założyciela naszego miasta.

Cała ta sytuacja, to nie tylko wielokrotnie powtarzana legenda. I nie ma w niej tylko przysłowiowego ziarnka prawdy. Jest cały wór prawdy w tej opowieści. Rekonstruktorzy zaprezentują to, co się wtedy wydarzyło.

Niemal czterysta lat temu pewien kronikarz zaczął w swoich annałach wpis opatrzony rokiem 1634:

„Podczas powrotu do ojczyzny pod Białą, miastem jakimś moskiewskim jeszcze niezdobytym, zatrzymał się i wziął udział w jego oblężeniu. Nagle został zasypany,
bo nieprzyjaciel zastosował miny. Widząc, że jest w ostatecznym niebezpieczeństwie życia i cały ratunek upatrując tylko w Bogu, przez zasługi św. Franciszka, umiłowanego opiekuna swego, wezwał pomocy bożej ślubując, że jeżeli wyjdzie cało z tego krytycznego położenia na wieczną pamiątkę tego dobrodziejstwa wybuduje w swoich dobrach kościół na cześć Trójcy św. i św. Franciszka i wszelkimi siłami będzie szerzył chwałę bożą. Uczyniwszy ten ślub ocalał.”

W dniach 21-23 czerwca Rekonstruktorzy zaprezentują walkę ze zdrajcami oraz ze szwedzkim najeźdźcą. Zostaną ukazane wydarzenia, które miały miejsce przy twierdzy pod Białą i w których udział brał wielki dostojnik, hrabia świętego cesarstwa rzymskiego, wojewoda malborski, starosta dzierzgoński, człuchowski, bytowski, dziedziczny pan Wildschutzu, Rzucewa, senator Królestwa Polski i Ziem Pruskich, pułkownik naczelny i generalny, urodzony w 1609 roku syn Jana Wejhera i Anny Szczawińskiej, sam Jakub Wejher.

W czasie trwania przedsięwzięcia przewidziane są także inne atrakcje, zarówno dla widzów, jak i dla rekonstruktorów, m.in.: turniej szabli bojowej oraz turniej łuczniczy, kramy z pamiątkami i wyborami historycznymi, kramy rzemieślników (garncarz, płatnerz, szewc) i lokalnych twórców.

Zapraszamy mieszkańców Wejherowa i okolic do wspólnej podróży w czasie. Będziemy mogli na własne oczy przekonać się jak wyglądało życie mieszkańców Wejherowa przed czterema wiekami.

REKONSTRUKCJA HISTORYCZNA

Piątek (21 czerwca)
od 12:00 Przyjazd grup i rozbijanie obozowiska.
16:00 – 23:00 Noc Kupały, czyli obrzędy nawiązujące do najkrótszej nocy w roku.
od 16:00 Wspólne ognisko z rekonstruktorami – miejsce ogniskowe.
16:30 – 16:45 JBT – Ballada dziadowska
17:00 – 18:00 Koncert zespołu Góra Trolla
18:15 – 19:15 Teatr Tańca Sarasvati.
19:30 – 19:45 Pokaz tańca brzucha.
19:45 – 20:15 Koncert zespołu Malana
20:15 – 21:30 Koncert zespołu ROD
21:30 – 21:45 Pokaz ognia.

Sobota (22 czerwca)
10:00 – 11:00 Msza święta w Rycie Trydenckim(po łacinie) – Konwikt Collegium Leoninum.
11:30 – 12:00 Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia – Przemarsz wojsk przez Plac Jakuba Wejhera oraz manewry wojskowe
12:00 – 19:00 Kramy z pamiątkami i wyborami historycznymi.
także kramy rzemieślników(m.in. garncarz, płatnerz, szewc) i lokalnych twórców; Jest to także czas na posiłek dla rekonstruktorów. Atrakcje dla dzieci – zabawy plebejskie, kucyki – Park Miejski.
16:00 – 17:00 Kampania pod Białą Anno Domini 1635 czyli jak to z Jakubem Wejherem było. (bitwa, oblężenie twierdzy)
17:15 Zwiedzanie Kalwarii Wejherowskiej z przewodnikiem(Rozpoczęcie trasy przy obozowisku)
17:30 – 18:30 Koncert zespołu muzyki dawnej – Góra Trolla.
20:30 – 20:45 Prezentacja grup i przygotowania do bitwy – Plac Jakuba Wejhera.
20:45 – 21:45 Bitwa wieczorna, obrona miasta przed wrogim wojskiem – Plac Jakuba Wejhera.
21:45 – 22:00 Zakończenie części oficjalnej wydarzenia.
Podziękowania dla partnerów, sponsorów i zakończenie imprezy – Plac Jakuba Wejhera.
22:00 – 22:15 Przemarsz z pochodniami – Start: Plac Jakuba Wejhera.

Niedziela (23 czerwca)
10:00 – 14:00 Turniej szabli bojowej oraz turniej łuczniczy – Park Miejski
od 11:00 Zwijanie obozowiska i wyjazd rekonstruktorów

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*