Konferencja „Wspólnie dla Dziedzictwa”

Realizowany od dwóch lat program dotacyjny Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wolontariat dla Dziedzictwa” doczekał się konferencji podsumowującej, która odbyła się 11 grudnia 2017 r. w Warszawie. Celem programu było zapewnienie możliwości prowadzenia projektów edukacyjnych, porządkujących czy inwentaryzujących dziedzictwo przy zaangażowaniu w nie aktywnych ludzi gotowych poświęcić na realizację wymienionych działań swój czas. 55 organizacji otrzymało dofinansowanie swoich projektów w ciągu dwóch edycji programu.  Organizacje te zrealizowały w sumie 78 projektów, w których czynnie wzięło udział 1,2 tys. wolontariuszy.

W trakcie spotkania omówiono szczegółowo nie tylko program „Wolontariat dla Dziedzictwa”, ale  zaprezentowano też film „Powód do Dumy” oraz zbiór reportaży o wolontariacie „Coś bierzemy, coś dajemy”. Uczestnicy mieli okazję przedstawić i podsumować swe projekty, wymienić się doświadczeniami oraz wziąć udział w panelu dyskusyjnym i warsztatach edukacyjnych. Omawiano bariery, szanse i wyzwania dla wolontariatu. Podkreślano rolę podobnych programów w podnoszeniu świadomości społeczeństwa o znaczeniu dziedzictwa.

Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Katarzyna Ogrodnik-Fujcik

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*