Krypta na Wawelu zostanie odrestaurowana

Komisja Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa zadecydowała w środę, że warto wyeksponować kamienne wątki ścian w krypcie Wazów w katedrze na Wawelu. Konserwatorzy restaurujący kryptę pod warstwą tynku znaleźli pozostałości murów zewnętrznych katedry, która istniała na przełomie X i XI wieku oraz kaplicy pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, ufundowanej w XIII w. przez bpa Jana Prandotę.

Eksponowane miałyby być wątki kamienne na ścianach południowej i północnej krypty do wysokości 1 m 15 cm oraz na całej powierzchni ściany wschodniej. Konserwatorzy mają sporządzić dokumentację murów metodą skaningu laserowego. Sklepienie ma pozostać w dalszym ciągu otynkowane.

Chcielibyśmy przeprowadzić badania mineralogiczne i petrograficzne niektórych kamieni, bo ściany południowa i część wschodniej są zbudowane z materiału wtórnego. Badania pozwoliłyby na rozpoznanie tego materiału i być może wyjaśnienie, skąd został on pozyskany – wyjaśnił konserwator dzieł sztuki, Ignacy Jakubczyk.

Jan Janczykowski, wojewódzki konserwator zabytków, uczestniczył w środowym spotkaniu komisji SKOK i mówił, że po zdjęciu tynków – mamy więcej katedry romańskiej niż sądziliśmy wcześniej. Spodziewaliśmy się, że przebudowa gotycka była jednak dość radykalna i większość murów starszych została zlikwidowana. Okazało się, że jednak one są. To jest bardzo cenne i popieram stanowisko komisji, że należy wątki romańskie wyeksponować.

Proboszcz parafii archikatedralnej ks. prałat Zdzisław Sochacki opowiedział, że co roku katedra odwiedzana jest przez grupy studentów różnych uczelni w kraju i za granicą. Dla nich ekspozycja najstarszych wątków kamiennych ze względów edukacyjnych będzie bardzo cenna. Jak powiedział – Widoczne tu nawarstwienia pokazują, jak powstawała katedra, jak jedna świątynia po drugiej wchodziła ze swoją architekturą. Przeciętny turysta zapamięta, że to są mury romańskie i gotyckie i na pewno będzie w stanie docenić wartość tego miejsca.

Restauracja ma trwać do końca czerwca. Sarkofagi władców z rodu Wazów są w tym momencie poddawane konserwacji. Wyjątkiem jest sarkofag Jana Kazimierza, który jest wykonany z kamienia i pozostał w krypcie.

W ramach tzw. projektów kluczowych SKOZK Od 2017 do 2020 r. konserwacji mają zostać poddane sarkofagi 19 królów, wieszczów i bohaterów narodowych, pochowanych w Katedrze na Wawelu. Parafia archikatedralna otrzyma na ten cel ponad 3,1 mln zł z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (łączna wartość to 3,8 mln zł).

Źródło: dzieje.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Nicola Chwist

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*