Kurhany w Puszczy Białowieskiej – sukces nowoczesnych badań archeologicznych

Dzięki zastosowaniu lotniczego skanowania laserowego na terenie Puszczy Białowieskiego odkryto m.in. kilkadziesiąt kurhanów sprzed 1,5 tys. lat, zarysy dawnych pól uprawnych oraz grodzisko.

Naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynałą Stefana Wyszyńskiego w Warszawie użyli technik lotniczego skanowania laserowego (ALS). Dzięki nim możliwe było dokonanie odkryć w trudno dostępnym dla archeologów zalesionym terenie. Oprócz danych z ALS naukowcy wykorzystywali mapy historyczne i geologiczne. Badacze skupili się na badaniu powierzchni Białowieskiego Parku Narodowego oraz przylegającego do niego terenu od północnego zachodu.

Jak poinformował Polską Agencję Prasową, Roman Szlązak, doktorant z IA UKSW w Warszawie, grupa archeologów odkryła między innymi duże skupisko kurhanów wstępnie datowanych na okres wpływów rzymskich (między I a V w.), grodzisko, ślady pól uprawnych oraz liczne kopce, z których część stanowiły pozostałości działalności przemysłowej na terenie puszczy tj. smolarnie, mielerze.

Ze względu na zaostrzone przepisy ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie Białowieskiego Parku Narodowego archeolodzy nie mogą prowadzić wykopalisk. Wytypowane przez ALS miejsca zostały wizytowane w terenie. Główny koordynator, dr Joanna Wawrzeniuk z IA UKSW dodaje, że po oględzinach badacze byli w stanie ustalić ich wstępną funkcję i chronologię.

Zdaniem archeologów, 25 kurhanów zostały zbudowane przez społeczności kultury wielbarskiej, która kojarzona jest z ludem Gotów. Zostały one znalezione w północnej części Białowieskiego Parku Narodowego. Dzięki skanowaniu wyraźnie widać podwyższone pasy ziemi, które mogą być dawnymi granicami oddzielającymi pola uprawne. Aby uszczegółowić czas powstania odkrytych konstrukcji, konieczne jest przeprowadzenie odwiertów lub sondaży.

Odkryte w 2015 r. pozostałości grodziska nad rzeką Orłówką dopiero teraz naukowcy potwierdzili jego chronologię. W jego obrębie archeolodzy znaleźli fragmenty naczyń ceramicznych i narzędzi krzemiennych. Na ich podstawie ustalili, że teren woków niej był zamieszkany już od pradziejów. Najmłodsze odnalezione zabytki pochodzą z okresu późnego średniowiecza. Grodzisko zostało wzniesione w strategicznym miejscu – na wzniesieniu otoczonym bagnami. Zdaniem badaczy, miało ono charakter obronny.

Podsumowując dotychczasowe odkrycia, dr Wawrzeniuk poinformowała, że konfrontując przeprowadzone przez zespół archeologów badań z wykresami palinologicznymi można wstępnie stwierdzić, że badany teren puszczy był sporadycznie zasiedlany przez człowieka.

To dopiero początek badań. Mają one potrwać 3 lata dzięki finansowaniu ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej”, kierowanego przez prof. Przemysława Urbańczyka z IA UKSW.

Źródła: dzieje.pl, dzienniknaukowy.pl, radio.bialystok.pl, puszcza.uksw.edu.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Emilia Ostapowicz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*