Miasta kujawskie w średniowieczu│ Recenzja

A. Kosecki, Miasta kujawskie w średniowieczu

Średniowiecze to nie tylko epoka wybitnych władców, dynastycznych sporów, wielkich katedr. To wieki, w których rodziły się państwa, rozwijały miasta a wraz z nimi ich ustrój oraz organizacja. W 2018 roku nakładem Wydawnictwa Avalon ukazała się książka Adama Kosteckiego o początkach miast kujawskich.

W dotychczasowych opracowaniach z zakresu lokacji średniowiecznych miast oraz ich ustroju autorzy głównie skupiali się na konkretnych ośrodkach miejskich. Autor prezentowanej książki, jako pierwszy przeanalizował w sposób całościowy proces lokacji miast na Kujawach w dobie średniowiecza. Do końca XV wieku na obszarze średniowiecznych Kujaw funkcjonowało 28 miast. Opierając się na solidnym materiale źródłowym, w tym zachowanych księgach miejskich, Autor odtworzył nieznanych wcześniej z imienia oraz nazwiska przedstawicieli władz miejskich. Dzięki temu historia lokalnych samorządów miast Kujawskich została przestała być anonimowa oraz została wypełniona.

Książka składa się z czterech rozdziałów, poprzedzonych wstępem. W nim Autor odniósł się do uformowania się dzielnicy kujawskiej, zbiorów rękopiśmiennych oraz dotychczasowych opracowań naukowych, w których podnoszono problematykę lokacji średniowiecznych ośrodków miejskich na obszarze Kujaw. Autor opracował chronologię kujawskich lokacji miejskich, począwszy od XIII stulecia. Omówił prawa i obowiązki jakie nakładały na wspólnotę miejską akty lokacyjne. Następnie przedstawił funkcje zasadźców, wójtów. Na koniec zajął się rozwojem instytucji samorządowych w wybranych miastach kujawskich do schyłku XV wieku.

Osobiście uważam, że książka Adama Kosteckiego jest monografią, która powinna znaleźć się w rękach każdego mediewisty. Niewątpliwie uzupełnia luki w dotychczasowej historiografii Kujaw. Książka opatrzona jest przypisami, bibliografią, mapami oraz indeksami. Mankamentem jej jest to, że w moim mniemaniu skierowana jest bardziej do przedstawicieli świata nauki: studentów, doktorantów, wykładowców. Bogata faktografia oraz język naukowy może wśród niektórych czytelników wywołać po prostu pewne zniechęcenie i przytłoczenie solidną dawką informacji. Jednakże w ogólnym ujęciu oceniam recenzowaną książkę wysoko i polecam każdemu, kto interesuje się historią, a zwłaszcza dziejami średniowiecznej Polski, czy historią regionalną.

Wydawnictwo: Avalon

Ocena: 5/6

Ewelina Kazienko

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*