„Mit Galicji” | Debata

DEBATA „MIT GALICJI”

z udziałem Andy Rottenberg, prof. dr. hab. Waldemara Łazugi
i prof. dr. hab. Jacka Purchli

14 stycznia 2015

Austriackie Forum Kultury, Warszawa, ul. Próżna 7/9

Trwająca w Galerii MCK w Krakowie wystawa prowokuje do pytania o znaczenie mitu Galicji we współczesnej kulturze. Jak funkcjonuje i co sprawia, że jest tak silnie zakorzeniony w tradycji kilku narodów? Debata będzie próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego akurat ten mit jest dla nas tak ważny i dlaczego występuje w tylu, czasem sprzecznych odmianach. Prelegenci zastanowią się także, czy ma on jakąś siłę kulturotwórczą i czy może być istotną inspiracją dla artystów.

W debacie udział wezmą: Anda Rottenberg – historyk sztuki, krytyk i kurator zainteresowany głównie sztuką współczesną; prof. Waldemar Łazuga, historyk, który w 2013 r. wydał głośna książkę pt. „Kalkulować… – Polacy na szczytach C.K. Monarchii” oraz prof. Jacek Purchla, autor koncepcji wystawy „Mit Galicji”. Zaproszeni goście prezentują odmienne perspektywy, spojrzą więc na mit Galicji zarówno okiem mieszkańca tej krainy, jak i osoby z zewnątrz. Zastanowią się też, jak mity koegzystują z historią, czy wpływają na historyczną ocenę istnienia Galicji.

Debata towarzyszy wystawie „Mit Galicji” prezentowanej w Galerii MCK w Krakowie do 8 marca 2015 roku. Wystawa jest wielowątkową opowieścią o krainie, której już nie ma, konfrontując mityczne wyobrażenia z historią i perspektywą uwikłanych w nią narodów.

W tym zderzeniu ujawnione zostają sensy galicyjskości polskiej, ukraińskiej, austriackiej i żydowskiej. Składają się one na obraz tego, jak mit Galicji funkcjonuje w powszechnej świadomości i jaki jest współczesny jego wymiar.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*