Nad Wisłą i Wkrą : studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku | Recenzja

Władysław Sikorski, Nad Wisłą i Wkrą : studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku

Wydawnictwo „Dwa Kolory”, w ramach projektu „100 lat Bitwy Warszawskiej BW 1920” przygotowało wydanie książki gen. Władysława Sikorskiego. Jest to niewątpliwa gratka, nie tylko dla miłośników Generała, późniejszego Naczelnego Wodza WP w Londynie.

Książkę można nabyć tutaj – Nad Wisłą i Wkrą : studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku

Projekt „BW 1920” współorganizowany przez Wydawnictwo i Fundację Patriotyczną „Serenissima” ma na celu między innymi budowę w Stolicy pomnika Bitwy Warszawskiej.

Nad Wisłą i Wkrą napisał Sikorski w roku 1928. W przedmowie do pierwszego wydania generał pisał: „książka […] wyświetla natomiast niejedną może zawiłą zagadkę ostatniej naszej wojny, a co ważniejsza pragnąłbym bardzo – ażeby była podnietą do dalszych, poważnych i objektywnych w tym kierunku studjów”. Wydaje się, że prośba autora spotkała się ze zrozumieniem historyków wojskowości. Mamy dziś przecież niejedną, ważną pozycję z zakresu tej wojny. Dowodem tego jest choćby i obecne wznowienie studium Sikorskiego, opatrzone przypisami i cennym, naukowym wstępem pułkownika profesora Tomasza Kośmidra, dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Wielkie zasługi dla badań historycznych w tym zakresie posiada również zespół naukowy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (także opiekun merytoryczny niniejszego wydania książki Nad Wisłą i Wkrą).

Podstawą edycji wydawniczej było czwarte, londyńskie wydanie książki z roku 1941.

Autor nie był pierwszym, który w tamtych, tuż powojennych latach, pragnął odnieść się do wojny polsko-rosyjskiej. W roku 1928 (gdy przygotowywał do druku swą monografię) dostępne były zwłaszcza dwie ważne publikacje: samego marszałka Józefa Piłsudskiego Rok 1920 i generała Lucjana Żeligowskiego Wojna w roku 1920. Wznowienie książki w Londynie, w niepewnych latach II wojny światowej, miało charakter propagandowy. Chodziło przecież o podniesienie morale żołnierza polskiego i całego narodu. Tak pisał sam Sikorski: „Naród polski wykazuje w tej niebywałej w historii ludzkości katastrofie bohaterstwo niezłomne, które znajduje coraz większe zrozumienie i uznanie świata…”. Rodzi sie zatem pytanie, czy i dziś (w obliczu wzrastającego imperializmu rosyjskiego) nie powinniśmy czerpać z dumy polskiego oręża (roku 1920, które tak irytowało enkawudzistów)? Zapewne to ideowe przesłanie przyświeca dziś właśnie wydawnictwu „Dwa Kolory”.

Pozostawiając jednakże dywagacje moralizatorskie, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że praca gen. Sikorskiego jest prawdziwą kopalnią wiedzy wojskowej z zakresu działań 5 Armii WP. Daje nam ona obraz frontu nie tylko dzień po dniu, ale niemalże „godzina po godzinie”, co pozwala nam z niesłychaną precyzją zrekonstruować przebieg działań wojsk polskich i sowieckich.

Historyczne studium gen. Sikorskiego Nad Wisłą i Wkrą zostało w niniejszym wydaniu wzbogacone o szczegółowe mapy wojskowe, szkice i tabele (na prawach osobnego załącznika do książki).

Sama książka, choć zachowano styl pierwszego wydania, jest kopalnią wiedzy o Bitwie Warszawskiej i wojnie polsko-bolszewickiej roku 1920.

Wydawnictwo Dwa Kolory

Ocena recenzenta: 4/6

Maciej Dęboróg-Bylczyński

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*