Nowe ustalenia na temat zawartości DNA człowieka z Denisowej Jaskini

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego oraz Uniwersytetu w Princeton opublikowali wyniki swoich najnowszych badań dotyczących ścieżek kojarzenia się homo sapiens z wymarłym gatunkiem zwanym człowiekiem z Denisowej Jaskini (denisowianinem). Według ich ustaleń istniały dwie różne grupy denisowian, z którymi kojarzył się człowiek rozumny. Ustalono, że południowi Azjaci oraz mieszkańcy Oceanii mają w genomie DNA tylko jednej z tych grup, natomiast wschodni Azjaci mają w genomie DNA obu grup.

Człowiek z Denisowej Jaskini to nazwa taksonu z rodzaju człowiek, którego szczątki znaleziono w Denisowej Jaskini, położonej w paśmie gór Ałtaj, znajdującym się na Syberii. Udało się tam odnaleźć jedynie szczątki palców dłoni, palców stopy oraz zębów. Na ich podstawie wyodrębniono DNA, na podstawie którego opublikowano w 2010 roku pierwszy opis tego taksonu. Wiek odnalezionych szczątek ustalono wówczas na 41 tysięcy lat. W tym samym roku wyodrębniono również DNA człowieka Neandertalskiego. Znajomość sekwencji DNA Neandertalczyków i Denisowian pozwoliło ustalić, że jedni i drudzy w przeszłości kojarzyli się z Homo sapiens.
Współcześni ludzie posiadają w swoim genomie DNA denisowian. Udało się ustalić, że stanowi ono ok. 5% genomu mieszkańców Oceanii i około 0,2% genomu kontynentalnych Azjatów oraz rdzennych Amerykanów.
Dotychczas uważano, że DNA denisowian trafiło do genomu Azjatów dzięki mieszaniu się denisowian i migrujących do Azji mieszkańców Oceanii. Opublikowane przed kilkoma dniami badania naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego oraz Uniwersytetu w Princeton pokazują, że denisowiańskie geny u ludzi współczesnych pochodzą z kojarzeń z dwiema oddzielnymi populacjami. Według nich były łącznie trzy ścieżki kojarzenia się Homo sapiens z ludźmi archaicznymi. Jedną z nich było kojarzenie się z neandertalczykami, a dwiema kolejnymi kojarzenie z jedną oraz drugą populacją denisowian. DNA dwóch różnych populacji denisowian wykazują mieszkańcy wschodni Azjaci, natomiast południowi Azjaci oraz mieszkańcy Oceanii wykazują DNA tylko jednej populacji.
Istnieje przypuszczenie, że do kojarzenia ludzi z gatunku Homo sapiens z Neandertalczykami oraz denisowianami dochodziło w Afryce. Niestety jak dotąd nie udało się tam odnaleźć skamielin, które potwierdzałyby to przypuszczenie. Planowane są kolejne badania.

Źródło: cell.com, livescience.com, cnn.com

Fot.: Wikimedia Commons

Damian Sideł

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*