Projekt IPN szerzący wiedzę o Kresach

W Rzeszowie miało miejsce spotkanie, na którym zaprezentowane zostały przez IPN założenia projektu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

Projekt realizuje Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy współpracy z IPN. Podczas spotkania zaprezentowali go przedstawiciele samorządu oraz pracownicy rzeszowskiego oddziału IPN. Jak mówił dr Dariusz Iwaneczko, dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie – Głównym założeniem projektu jest cyfrowe, bezpłatne udostępnienie obiektów i informacji dotyczących dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczpospolitej w oparciu     o rozproszone zbiory zgromadzone w polskich muzeach, stowarzyszeniach, fundacjach oraz kolekcjach osób prywatnych. Dodatkowo będą realizowane  wykłady, prelekcje, prezentacje, wystawy oraz promocje książek. Idea utworzenia Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej pojawiła się w 2013 roku.  Muzeum ma się przejawiać w trzech formach, czyli jako instytucja kultury, która będzie posiadać stałą ekspozycję, organizująca wystawy czasowe, prowadząca działalność edukacyjną, badawczo naukową oraz realizująca inne aktywności w jej siedzibie. Portal internetowy , który będzie prezentujący w formie cyfrowej istniejące, pozostające w zbiorach publicznych i prywatnych zasoby i obiekty, umożliwiający tworzenie nowych treści, gromadzenie nowych zasobów w postaci cyfrowej,     w tym tworzenie archiwów społecznych przez lidera i partnerów. Projekt będzie posiadał laboratoria lokalne, które  poprzez utworzenie sieci instytucji filialnych otrzymujących markę Muzeum, a udział    w  pracach Muzeum odbywać się będzie za pośrednictwem tworzonych – na zasadach partnerstwa – pracowni lokalnych. Projekt zakłada też stworzenie muzeum stacjonarnego oraz największego zbioru treści, informacji i obiektów w formie cyfrowej 2d i 3d. Funkcjonuje już portal internetowy dedykowany kresowemu dziedzictwu. Znaleźć możemy tam m.in. archiwalne zdjęcia kresowych pałaców, zamków czy kościołów. Zamieszcza się na bieżąco artykuły, wykłady, prezentacje, dotyczące kresowego dziedzictwa.

Źródło: pch24.pl, kresymuzeum.pl

Fot.: Rzeczpospolita przed 1660 rokiem; Kresy w ówczesnym rozumieniu znajdowały się w prawym dolnym krańcu mapy

Marika Matusiak

2 komentarze

  1. Roman Gilewicz

    Litwo, Ojczyzno moja Ty jestes jak zdrowie,ale najlepiej jest u nas w Rzesowie….

  2. Nas Kresów nie trzeba uczyć, ale pracownikom IPN-u przydały by się lekcje z martyrologii kresów np. podczas kilkumiesięcznego władania przez ZachodnioUkraińską Republikę Ludową w 1918 r

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*