Nowy historyczny kierunek studiów na UJ

Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia – to nazwa nowych studiów podyplomowych, które od marca planuje uruchomić Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Kierunek – zdaniem jego kierownika Piotra Lechowskiego – ma wypełnić powstającą wśród księgoznawców lukę pokoleniową.

Luka ta – mówi PAP Lechowski – powstaje na skutek odchodzenia starszego, dobrze wykształconego pokolenia specjalistów od dawnej książki, zbiorów specjalnych i archiwaliów. „Obecnie w programie studiów bibliotekoznawczych jest mało przedmiotów, zwłaszcza praktycznych, kształcących w tym zakresie. Kładzie się za to nacisk na nowoczesność, a współczesność wyprzedza historię” – zauważa kierownik i podkreśla, że w bibliotekach i wielu instytucjach kultury potrzeba ekspertów od dawnej książki.

Dwusemestralne studia są przeznaczone dla absolwentów zainteresowanych problematyką, w szczególności adresowane są do pracowników instytucji gromadzących, dokumentujących i udostępniających tego rodzaju zbiory (m.in. biblioteki, archiwa, muzea, antykwariaty).

Program nowego kierunku składa się przede wszystkim z zajęć praktycznych. Ich miejscem będzie m.in. Biblioteka Jagiellońska, której specjaliści poprowadzą część warsztatów.

Treści programowe obejmują takie bloki przedmiotowe jak: dzieje książki, dziedzictwo kulturalne, metodologia badań, warsztat informacyjny, archiwistyka, organizacja zbiorów specjalnych w bibliotekach oraz konserwacja i digitalizacja zbiorów.

Studia będzie prowadzić Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ we współpracy z Biblioteką Jagiellońską i Archiwum Narodowym w Krakowie. (PAP)

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*