Obraz Moniuszki powraca do Kapituły Katedralnej Płockiej

„Wręczenie herbu kapitule płockiej” wywiezione w czasie wojny do Niemiec dzięki zabiegom bpa Piotra Libery powróciło w końcu do kraju. Już w roku 2000 pracownicy Muzeum Diecezjalnego w Płocku „dostawali sygnały”, że nadal znajduje się w Niemczech. Warto podkreślić, że obraz znajdował się w tym właśnie muzeum od roku 1908, kiedy to został przekazany przez ks. kan. Józefa Mrozowskiego z Warszawy, do momentu wykorzystania dzieła przez okupanta jako elementu wystroju jednego z urzędów.

Przedstawiona na nim scena historyczna jest efektem pracy i egzemplifikacją talentu Jana Czesława Moniuszki (1853 – 1908), najmłodszego syna znanego polskiego kompozytora.
Wizerunki przedstawicieli rodu Habsburgów zostały odtworzone przez niego na podstawie portretów z galerii wiedeńskiej. Obok siedzącego na tronie Maksymiliana I możemy zobaczyć jego żonę, Marię Burgundzką. Kluczową postacią ukazanego nam przedstawienia jest  bp. Erazm Ciołek, wysłannik króla polskiego Zygmunta Starego na Sejm Rzeszy w Augsburgu, gdzie zasłynął jako wybitny mówca, autor filipik przeciwko Turkom i krzyżakom.
Ciołek znany był także jako wybitny dyplomata. Dzięki temu, że potrafił wyjednać  u papieża Leona X pewne ustępstwa na rzecz cesarza. Ten ostatni, z wdzięczności, postanowił nadać herb kapitule płockiej. Obraz ukazuje związaną z tym ceremonię jaka odbyła się po uroczystym nabożeństwie. Oprócz wymienionych wyżej postaci pierwszoplanowych możemy zobaczyć m.in. trzech kanoników towarzyszących Erazmowi Ciołkowi. Każdy z nich dzierży pewien atrybut. Są to infuła oraz pastorał biskupa Krzyckiego, oraz herma Św. Zygmunta, króla burgundzkiego. O tym, że kapitule zostanie nadany herb burgundzki zadecydowało posiadanie przez nią relikwii tego świętego. Artystyczne wyobrażenie tego ciekawego, historycznego zdarzenia w końcu znalazło należne sobie miejsce. Nie wszystkie dzieła sztuki jakie uległy zagrabieniu w czasie ostatniej wojny miały tyle szczęścia, dlatego każdy przypadek ich odnalezienia i powrotu do kraju jest dla każdego Polaka powodem do prawdziwej radości.

Źródło: diecezjaplocka.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*