Ochrona zagrożonych dóbr kultury i prace konserwatorskie w polskich bibliotekach

W ramach bloku tematycznego „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych” odbywającego się podczas III Targów Dziedzictwo, zorganizowany zostanie panel związany z zagrożeniami dziedzictwa kultury. W odrębnej konferencji przedstawione zostaną także realizacje prac konserwatorskich w polskich bibliotekach. Wydarzenia te odbędą się 7 i 8 października br.

Organizatorzy targów zapraszają konserwatorów, profesjonalistów w dziedzinie ochrony zabytków oraz bibliotekarzy do udziału w wykładach, które odbędą się w bloku „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”. III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO odbędą się w dniach 7-9 października br. w Warszawie.

Zagrożenie dóbr kultury

We współczesnym świecie pojawia się coraz więcej zagrożeń, na które narażone są zabytki. W odpowiedzi na te zjawiska Polski Komitet Błękitnej Tarczy zorganizuje panel pt. „Dziedzictwo kultury w zagrożeniu – nowe wyzwania”. Eksperci opowiedzą o inicjatywach podejmowanych na forum międzynarodowym oraz o konkretnych działaniach Komitetu. W programie znajdą się także prelekcje, podczas których poruszone zostaną takie zagadnienia jak: restytucja dóbr kultury utraconych podczas II wojny światowej, prace konserwatorskie, jakie były prowadzone w cytadeli w irakijskim Irbilu oraz warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla konserwatorów. Zapowiedziany będzie również cykl wykładów pt. „Muzealne koło ratunkowe” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a także promowana będzie książka wydana z okazji jubileuszu 60-lecia Konwencji Haskiej i 15-lecia II Protokołu. Panel odbędzie się 7 października br. w sali konferencyjnej D na terenie hali targowej w godzinach 12.30-15.00.

Prace konserwatorskie w polskich bibliotekach

Konferencja pt. „Praktyczne realizacje prac konserwatorskich w bibliotekach polskich” organizowana jest przez przedstawicieli Biblioteki Narodowej, Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Podczas dwóch sesji zostaną omówione konkretne przykłady przeprowadzonych prac, m.in. konserwacji i restauracji średniowiecznego rękopisu ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, kodeksów rękopiśmiennych z dawnej biblioteki biskupów kamieńskich w Książnicy Pomorskiej czy realizacji konserwatorskich zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Pierwsza sesja odbędzie się 7 października br. w sali konferencyjnej D na terenie hali targowej w godzinach 15.00-17.00, a druga 8 października br. w sali konferencyjnej E na terenie hali targowej w godzinach 10.00-12.00.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*