Elżbieta Śnieżkowska-Bielak Oni byli niezłomni. Interaktywne spotkanie z historią

Oni byli niezłomni. Interaktywne spotkanie z historią | Recenzja

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, Oni byli niezłomni. Interaktywne spotkanie z historią

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak w książce Oni byli niezłomni. Interaktywne spotkanie z historią zaprasza czytelnika do wyboru, podejmowania decyzji. Jest to kolejna odsłona z serii Interaktywnych spotkań z historią, wydanych nakładem Wydawnictwa „Meandry”.

Oni byli niezłomni… składa się z dwóch zasadniczych części – wprowadzenia, które dzieli się na: wskazówkę, jak czytać książkę, i rysu historycznego, oraz głównego toku opowieści. Już od pierwszych stron czytelnik zdaje sobie sprawę, że narracja będzie ukierunkowana decyzją. Odbiorca, podążając po kolejnych stronicach staje przed ośmioma rozstajami dróg, z których każda prowadzi do jednego z dziewięciu zakończeń. Takie skonstruowanie narracji uwrażliwia młodego adresata książki, że czas II wojny światowej, jak również czas po jej zakończeniu, był motywowany nieustannym wyborem, a stawką życie.

Interesujący, zapraszający do interakcji wstęp otwiera pole do decyzji czytelnika. Może przykład twórczości interaktywnej, w której to czytelnik wybiera zakończenie jest odpowiedzią na kryzys strukturalizmu, trwający od lat 60. ubiegłego wieku. W myśl tej teorii tekst literacki jest strukturą, która składa się z różnych elementów. Jednak nie jest on tożsamy z intencją autora i tego, co odczyta z niego odbiorca. Dzięki czemu można powiedzieć, że tekst jest autonomicznym bytem niezależnym od autora i czytelnika. Tak też nieważne, którą ze ścieżek wybierze czytający Oni byli niezłomni…, każde z przedstawionych zakończeń jest samodzielną jednostką, z której każdy, bez woli autorki, może wyciągnąć coś dla siebie.

Rys historyczny, poddany konsultacji naukowej dr Dariusza Piaska, wdraża w realia czasów, a następnie w tok opowieści – zabawy z książką (Nazywasz się Antek Brzeziński, jesteś harcerzem, wracającym z Wilna, masz osiemnaście lat […] Wiesz, że zaraz musisz ruszać. Masz do wyboru leśną drogę w lewo i wąską ścieżynę, wiodącą w prawo. Zastanawiasz się, którędy iść… ., s. 9-16). Opowiadanie zostało wzbogacone zdjęciami, np. żołnierzy patrolujących ulicę w Wilnie czy tajnych kompletów. Co poszerza historię o nowe wątki, ale również urealnia przedstawioną historię. Sprawia, że ona naprawdę mogła się wydarzyć. W tekście pojawiają się liczne objaśnienia trudnych pojęć (NKWD, Armia Krajowa, Akcja „Ostra Brama”) i krótkie biogramy tytułowych żołnierzy (m.in. mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora”, Mariana Biernaciaka, ps. „Orlik”, mjr. Zygmunta Szendzielarza, ps. „Łupaszko”, Danuty Siedzikówny, ps. „Inka”). Natomiast narracja dostosowana do dziecka sprawia, że czytając empatycznie wczuwa się w postać głównego bohatera. To ono ma poczucie mocy sprawczej nad losami bohatera.

Uwagę przykuwają dialogi pomiędzy postaciami. Dostrzegalne są w nich: stylizacja i formułowanie zdań na wzór gwary kresowej, wtrącenia (czasy niepewne, s. 16), a w wymianie słów ze sowieckimi żołnierzami transkrypcja języka rosyjskiego. Tuż za nimi pojawiają się zdania przetłumaczone już na język polski, zasygnalizowane innym kolorem. Barwne ilustracje, autorstwa Filipa Wojciechowskiego, oraz trzymająca w napięciu narracja sprawia, że powieść ta przynosi wiele przyjemności młodemu, ale również dorosłemu czytelnikowi. Tło, które towarzyszy tekstowi, koresponduje z ukazaną atmosferą, codziennością głównego bohatera, jak i żołnierzy niezłomnych, którzy musieli ukrywać się po lasach, uciekając przed NKWD. Co prawda, rozjaśniłabym jeszcze tło. Dla dziecka w wieku powyżej 10. roku życia, podatnego na rozproszenie uwagi, może być utrudniające odbiór. Niemniej sam pomysł na szatę graficzną uważam za udany,

Jako nauczyciel historii oraz języka polskiego wskazuję i polecam tę książkę szczególnie dla uczniów klas IV-V. Przy obecnie sformułowanej podstawie programowej, jeden z tematów przypomina o żołnierzach wyklętych, których od 2011 roku upamiętniamy 1 marca. Warto przy tej okazji odejść od propozycji podręcznikowej i wraz z uczniami, np. przeżyć jedną z przygód Antka Brzezińskiego.

Wydawnictwo „Meandry”

Ocena recenzenta: 6/6

Paulina Jaśniak    

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*