Partia w warunkach emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego Niepodległość i Demokracja 1945 – 1994 | Recenzja

Partia w warunkach emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego Niepodległość i Demokracja 1945 – 1994

Liczące ponad osiemset stron dzieło wydał w roku 2014 lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej wespół z Instytutem Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Autorem książki jest doktor Sławomir Łukasiewicz, historyk, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie adiunkt na tej uczelni, a jednocześnie pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, konkretnie Biura Edukacji Publicznej.

Partia w warunkach emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego Niepodległość i Demokracja 1945 – 1994 – tak brzmi pełny tytuł omawianej pozycji – to monografia emigracyjnego ugrupowania politycznego, o którego powołaniu do życia decyzje zapadły w Londynie między 17 a 21 lutego 1945 roku, a więc za chwilę obchodzić będziemy 70 rocznicę tych wydarzeń. W ubiegłym – 2014 – roku minęło 20 lat, odkąd PRW NiD uległ rozwiązaniu, przetrwawszy niemal pół wieku. Wśród członków Polskiego Ruchu Wolnościowego Niepodległość i Demokracja wymieniani są między innymi Jerzy Lerski, Tadeusz Żeńczykowski, Rowmund Piłsudski. Dokonawszy szczegółowej kwerendy materiałów archiwalnych, znajdujących się nie tylko w Polsce, ale też na terenie Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji – Sławomir Łukasiewicz odtworzył historię PRW NiD. Dokładnie opisał działanie, funkcjonowanie ugrupowania przez cały okres jego istnienia. Książka zawiera również bogatą dokumentację fotograficzną.

Doktor Sławomir Łukasiewicz urodził się w 1972 roku. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica oraz – jak pisano już wyżej – historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Odbywał kwerendy w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji oraz w Archiwum Instytutu Literackiego i Bibliotece Polskiej w Paryżu.

Na 812 stronach dzieła Sławomira Łukasiewicza – bogatych w szczegóły – zawarto prawie pięćdziesiąt lat działalności PRW NiD. Napisanie tak obszernej książki wymagało naprawdę wielkiego zapału badawczego, zapoznania się z bardzo, bardzo wieloma dokumentami. Z drugiej strony – należało tak napisać monografię, by – mimo szczegółowości – była jak najbardziej czytelna dla kogoś, kto z historią PRW NiD zetknął się bądź po raz pierwszy, bądź dotąd znał ją dość pobieżnie. Dr Łukasiewicz jak najlepiej wywiązał się z postawionego sobie zadania – napisał dokładną, popartą szerokim materiałem źródłowym pracę, jednocześnie pisząc ją takim językiem, iż summa summarum jest ona czytelna dla każdego. Oceniając ją w skali 1 – 6, na 6 zasłużyła jak najbardziej!

Ocena recenzenta: 6/6

Helena Sarna

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*