Paryskie serce Jana Kazimierza

Jan Kazimierz Waza był królem Rzeczypospolitej w latach 1648-1668. Lata jego rządów przypadają na burzliwy okres w historii Polski. Jednak motywem przewodnim artykułu będzie serce króla, które znajduje się w Paryżu…

Okres rządów monarchy

Jan Kazimierz przyszedł na świat w roku 1609 jako syna ówczesnego króla Zygmunta III Wazy. W trakcie dorastania kształcony był przez jezuitów, zaś w czasie jego młodości do roku 1632 władzę sprawował ojciec, zaś w latach 1632-1648 tron dzierżył jego starszy brat Władysław IV.

Joan Casimirus rex objął władzę w roku 1648, gdy wybuchło kozackie powstanie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego. Kolejnym ciosem, który spadł na Rzeczpospolitą w okresie jego rządów, był najazd szwedzki w roku 1655. W okresie potopu Jan Kazimierz złożył słynne śluby w katedrze łacińskiej we Lwowie. Po najeździe szwedzkim król musiał również uporać się z rokoszem Lubomirskiego i wojną z Moskwą. Nie udało mu się przeprowadzić reform wzmacniających wewnętrznie państwa dlatego postanowił abdykować. Abdykacja miała miejsce w roku 1668. Król miał wypowiedzieć również do szlachty następujące słowa: Moskwa i Ruś odwołają się do ludów jednego z nimi języka i Litwę dla siebie przeznaczą; granice Wielkopolski staną otworem dla Brandeburczyka , a przypuszczać należy, iż o całe Prusy certować zechce, wreszcie Dom Austriacki spoglądający łakomie na Kraków nie opuści dogodnej dla siebie sposobności i przy powszechnym rozrywaniu państwa nie wstrzyma się od zaboru”. Nieco ponad sto lat później słowa te okazały się niestety prawdziwe.

Ostatnie lata życia

Po abdykacji król udał się do Francji, a konkretnie do Paryża, gdzie został opatem słynnego kościoła Saint-Germain-des-Prés. Król zmarł w roku 1672. Bezpośrednią przyczyną śmierci miała być wieść dostarczona królowi o upadku Kamieńca Podolskiego na rzez Ottomańskiej Turcji.

Serce Króla

Po śmierci króla jego ciała pochowane zostało w katedrze na Wawelu i pozostaje tam do dnia dzisiejszego. Jednakże serce króla pozostało w Paryżu. Zostało ono pochowane w kościele Saint-Germain-des-Prés w Paryżu, którego król przez ostatnie cztery lata życia był opatem. Dziś o tym fakcie informuje tablica informacyjna w języku polskim i francuskim, znajdująca się w nawie bocznej kościoła tuż obok królewskiego nagrobka. Co ciekawe tablica została ufundowana w roku 2011 przez mieszkańców Wrocławia i społeczność akademicką miasta nad Odrą, która odwołuje się do tradycji Uniwersytetu Jana Kazimierza ze Lwowa.

Zwiedzając Paryż warto zatem zejść z trasy głównych zabytków takich jak katedra Notre Dame, wieża Eiffla czy Luwr i odwiedzić kościół Saint-Germain-des-Prés, aby oddać hołd temu, którego pełna godność brzmi: Jan Kazimierz, z Bożej łaski król Polski wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów.

Marcin Niewiadomy

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*