Pierwszy weekend z Galerią Sztuki Średniowiecznej – wykłady, koncert, spotkania

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na pierwszy weekend z Galerią Sztuki Średniowiecznej. W sobotę odbędzie się oprowadzanie kuratorskie z profesorem Antonim Ziembą, oprócz tego o wybranych zabytkach sztuki średniowiecznej w nowo otwartej przestrzeni opowiedzą edukatorzy MNW. W niedzielę będzie można wysłuchać wykładu dr hab. Grażyny Jurkowlaniec oraz koncertu muzyki dawnej. Serdecznie zapraszamy!

14 grudnia / sobota

12.00

Oprowadzanie kuratorskie

Spotkanie z autorem koncepcji rearanżacji Galerii prof. dr. hab. Antonim Ziembą, kuratorem Zbiorów Dawnej Sztuki Europejskiej w MNW, wykładowcą w Instytucie Historii Sztuki UW.

zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum / liczba miejsc ograniczona / ok. 60 minut

13.00–17.00

Spotkanie z dziełem

Muzealni edukatorzy opowiadają o wybranych zabytkach z Galerii.

zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum / liczba miejsc ograniczona / ok. 30 minut

13.00

Ołtarz św. Barbary, dr Paweł Freus

Fascynująca opowieść o życiu świętej, która za przyjęcie chrześcijaństwa została uwięziona w wieży przez ojca poganina.

14.00

Legenda św. Jadwigi Śląskiej, Monika Miżołębska

Dwa skrzydła ołtarza ukazujące historię patronki Śląska nie tylko pozwalają poznać losy księżnej Jadwigi, lecz także dają wgląd w średniowieczną codzienność.

15.00

Poliptyk z Pruszcza Gdańskiego, Karolina Zalewska

Jeden z najbardziej rozbudowanych treściowo zabytków w Galerii. Zestawiając sceny pasji z historiami starotestamentowymi, artysta zawarł w swoim dziele bardzo złożone przesłanie.

16.00

Tryptyk z Pławna, Przemysław Głowacki

Dzieło plasujące się na granicy dwóch epok, średniowiecza i renesansu. Przedstawia niezwykłą opowieść o cudach św. Stanisława, patrona Królestwa Polskiego.

17.00

Krucyfiks Mistyczny, Karolina Zalewska

Najbardziej dramatyczne przedstawienie Chrystusa w Galerii pozwala wniknąć w charakter późnośredniowiecznej dolorystycznej pobożności.

15 grudnia / niedziela

12.00

Przestrzeń wyobrażona a przestrzeń rzeczywista. Nastawy ołtarzowe w Galerii Sztuki Średniowiecznej MNW“, dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

Nastawa ołtarzowa to element wyposażenia kościoła, który rozpowszechnił się dopiero w XIV–XV w. Zbiegło się to w czasie ze wzmożonym zainteresowaniem artystów kwestią ukazywania przestrzeni. Podczas spotkania dowiemy się, jak problem przedstawiania przestrzeni wpływał na wygląd tych często skomplikowanych i wieloelementowych sturktur.

Dr hab. Grażyna Jurkowlaniec – dyrektor Instytutu Historii Sztuki UW. Zajmuje się sztuką i historiografią artystyczną późnego średniowiecza i epoki nowożytnej. zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum / liczba miejsce ograniczona / ok. 60 minut

18:00

Koncert: Francesco Landini – muzyka trecenta

Ewelina Siedlecka-Kosińska – sopran

Weronika Grozdew-Kołacińska – śpiew

Agnieszka Obst-Chwała – fidel, kierownictwo artystyczne

oraz Sylwia Namroży, Magdalena Tejchma, Tadeusz Czechak, Wojciech Lubertowicz

W programie: Codex Vaticano Rossi, Francesco Landini, Maestro Piero

Hol Główny / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 60 minut

 MNW przygotowało bogaty program wydarzeń towarzyszących otwarciu Galerii Sztuki Średniowiecznej po jej całkowitej rearanżacji, skierowany – podobnie jak dotychczasowe oferty edukacyjne instytucji – do szerokiego grona odbiorców. Wśród propozycji znalazły się koncerty muzyki dawnej, wykłady sobotnie, a także cykl wieczornych czwartkowych spotkań „Średniowiecze o zmroku” i familijne „Średniowieczne Soboty”. Przygotowana została również oferta dostosowana do potrzeb gości z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Szczegółowy program wydarzeń (do maja 2014 roku) znajduje się na stronie internetowej Muzeum w zakładce Edukacja: www.mnw.art.pl.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*