Piotrków Trybunalski: prawie 28 mln zł na rewitalizację Podzamcza

Piotrków Trybunalski: dzięki projektowi zostanie zrewitalizowany rejon Podzamcza za prawie 28 mln zł. Miasto podpisało z łódzkim Urzędem Marszałkowskim umowę.

Podstawowym celem projektu „Młode – Stare Miasto” jest przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych na obszarze Podzamcza, co będzie miało wpływ na ożywienie handlu i usług oraz stworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym utworzenie terenu atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym oraz mieszkalnym jak podaje powiedział prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak. Rzecznik piotrkowskiego magistratu Jarosław Bąkowicz poinformował, że zostanie zrewitalizowanych 12 budynków wraz z podwórzami oraz pl. Niepodległości z przedmurzem i iluminacją i ul. Pereca.W ramach projektu ma się znaleźć tereny Podzamcza, m.in. pl. Zamkowy z sąsiadującym skwerem, a obecnie trwa modernizacja ul. Garncarskiej oraz regulacja koryta rzeki Strawy. Dalsza praca będzie się skupiać na obszarach o wysokiej wartości kulturowej i turystycznej w rejonach ul. Zamurowej, Starowarszawskiej i Wojska Polskiego. Marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień zobowiązał się do rewitalizacji nieruchomości poszpitalnej położonej przy pl. Pofranciszkańskim. W odnowionym budynku znajdą swe siedziby: Biblioteka Pedagogiczna, piotrkowski oddział Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzkie Biuro Geodezji, Rejon Dróg Wojewódzkich oraz filia łódzkiego Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego. Koszt realizacji projektu oszacowano na blisko 28 mln zł.  Piotrków Trybunalski, miasto położone w środkowej części Wyżyny Łódzkiej, na pograniczu historycznych dzielnic państwa polskiego, liczy obecnie ok. 80 tysięcy mieszkańców i zajmuje obszar o powierzchni 68 km2. Legenda przypisuje założenie miasta, żyjącemu w I połowie XII wieku, potężnemu możnowładcy polskiemu Piotrowi Duninowi zwanemu Włostowicem, który pokutując za czyn nierycerski, miał w Polsce wybudować 77 kościołów, w tym najstarszy kościół w Piotrkowie pod wezwaniem św. Jakuba. To od jego imienia ma pochodzić patronimiczna nazwa miasta, której drugi człon: Trybunalski , został nadany w czasach nowożytnych dla upamiętnienia Trybunału Koronnego – najwyższego sądu dawnej Rzeczypospolitej – mającego tutaj swoją siedzibę przez 214 lat. W okresie rozbiorów, Piotrków uzyskał możliwości rozwoju i odzyskał w pewnym stopniu dawne znaczenie po przeprowadzeniu przez miasto w 1846 roku pierwszej w Polsce linii kolei tzw. warszawsko-wiedeńskiej i posadowieniu tutaj siedziby władz utworzonej w 1867 roku guberni piotrkowskiej, która funkcjonowała do wybuchu I wojny światowej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, Piotrków jako miasto powiatowe w województwie łódzkim, stracił swoje dotychczasowe znaczenie centrum administracyjnego i ośrodka politycznego.

Źródło:  „dzieje.pl”, „portalsamorzadowy.pl”, „piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl”, „adinfo24.pl”, „piotrkow.pl”

Fot.: Panorama rynku na starym mieście

Marika Matusiak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*