Pogranicza | konferencja naukowa

Koło Naukowe Archeologii Średniowiecza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na I Archeologiczną Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową o tytule „Pogranicza”.

Czym są granice? Czy ich wytyczenie jest możliwe? Czym charakteryzują się obszary przenikania różnych tradycji? Problem terytorialnych pograniczy kulturowych jest wciąż aktualny i dotyczy wszystkich społeczności od pradziejów do czasów współczesnych. Są to miejsca styku kultur, często o trudno uchwytnej tożsamości etnicznej, a zespoły zabytków archeologicznych pozyskiwanych na tych stanowiskach są często świadectwem przemieszanych tradycji.

Pogranicza traktujemy jednak nie tylko jako pojęcie dotyczące terytorium, ale także okresów historycznych. W materiałach archeologicznych bardzo trudna do zdefiniowania jest granica między okresem wędrówek ludów, będącym czasem niepokoju i intensywnych przesunięć ludnościowych, a średniowieczem. Czy można obie te epoki oddzielić wyraźną linią? Jak przebiegały procesy zmian kulturowych w różnych regionach Europy?

Na konferencji jako początkową cezurę chronologiczną przyjęliśmy okres wpływów rzymskich – czas, kiedy w Europie funkcjonowały dwa światy: Cesarstwo Rzymskie oraz wewnętrznie zróżnicowany obszar na północ od Dunaju zamieszkiwany przez barbarzyńców. W tym okresie mamy do czynienia z pograniczem nie tylko na linii Imperium-Barbaricum, ale również w przypadku, różniących się od siebie, przedstawicieli poszczególnych kręgów kulturowych żyjących obok siebie na północ od limesu. Górną granicę stanowi okres średniowieczny, aż do początków nowożytności, gdzie granice polityczne były równie zmienne i nie zawsze jasno wytyczone, a ich istnienie nie oznaczało ograniczania zjawisk kulturowych do obszaru danego państwa. Wszystkie te aspekty chcemy rozpatrywać w kontekście kontynentu europejskiego.

Konferencja odbędzie się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 18-20 listopada 2016 r.
Zgłoszenia należy wysyłać na maila: [email protected]
Na abstrakty czekamy do 10 października 2016 r.

Regulamin Konferencji:
https://drive.google.com/file/d/0B3_0LucFAmmYTFp5MTVJdmVsWGc/view?usp=sharing

Formularz zgłoszeniowy:
https://drive.google.com/file/d/0B3_0LucFAmmYMkMtNG1CWEUzaG8/view?usp=sharing

Zapraszamy!
KNAŚ IA UW
https://www.facebook.com/knasiauw/?fref=ts

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*