Polscy archeolodzy odsłonili w Egipcie pozostałości miasta sprzed 4,5 tysiąca lat

Archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego odsłonili w Tell el-Murra pozostałości osady z czasów Starego Państwa.

Prace w Tell el-Murra prowadzone są od 2008 roku. Ich celem jest odtworzenie dziejów Delty Nilu w okresie IV-III tys. p.n.e. Archeologów interesuje przede wszystkim to, jaką rolę w regionie pełniły istniejące tam osady, a także jak bardzo ich funkcjonowanie było zależne od zmian klimatycznych oraz politycznych.Podczas wykopalisk w północno-wschodniej części Delty Nilu odkryto pozostałości budynków mieszkalno-gospodarczych, pochodzących z okresu III-VI dynastii, z których spora część wykonana została na planie okręgu. Największy z nich miał około 3,5 m średnicy. Budynki te służyły do magazynowania zboża. Nieopodal znajdowały się również budynki wykonane na planie prostokąta. Wzgórze, kryjące pozostałości osady, wznosi się na około 3-4 m powyżej poziomu pól uprawnych, położone jest około 100 km na północny-wschód od Kairu.

Prace w Tell el-Murra, fot. M. Jucha

Archeolodzy zastanawiają się, co było przyczyną opuszczenia osady przez mieszkańców Tell el-Murra w końcu okresu Starego Państwa (początki osady datowane są na ok. 3500 p.n.e, natomiast porzucona została po prawie 1300 latach). Warto dodać, że budynki, które powstały pod koniec okresu osadnictwa w Tell el-Murra były skromniejsze, a obszar zajmowany przez te zabudowania mniejszy, niż w jego początkach. Jak dotąd przyczyny kryzysu nie są znane, jednak przypuszcza się, że pierwsze oznaki wystąpiły już w okresie I-II dynastii. Najprawdopodobniej wtedy opuszczona została południowo-zachodnia część osady, a obszar ten przeznaczono na cmentarz. Teren ten przebadali archeolodzy. Odnaleźli tam pochówki z okresu wczesno dynastycznego, w tym jeden w ceramicznej trumnie, co nie było częstym zjawiskiem, jeśli chodzi o badane stanowiska w Delcie Nilu. Wskazuje to na różnice pomiędzy nieodległymi od siebie osadami.

W następnych sezonach prac wykopaliskowych archeolodzy będą zajmowali się pozostałościami osady sprzed okresu Starego Państwa, które znajdują się niżej niż przebadane w minionym sezonie budynki.

Anna Stypułkowska

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*