Prof. Henryk Samsonowicz nagrodzony Lednickim Orłem Piastowskim

Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego za propagowanie wiedzy na temat dynastii pierwszych Piastów otrzymał we wtorek w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy historyk, mediewista prof. Henryk Samsonowicz.

Kapituła przyznająca Nagrodę podkreśliła olbrzymi wkład prof. Henryka Samsonowicza w badania i upowszechnianie wiedzy o historii średniowiecza i dziejów dynastii piastowskiej.

„Laureat od ponad 60 lat zajmuje się historią średniowieczną Polski i Europy oraz czasów wczesnonowożytnych. W Jego dorobku naukowym znalazły się syntezy dziejów Polski, prace poświęcone dziejom dynastii piastowskiej oraz różnym aspektom przemian kulturowych w średniowiecznej Europie” – czytamy w uzasadnieniu.

„Orła” w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wręczył we wtorek prof. Samsonowiczowi marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Marszałek zwrócił uwagę na działalność publiczną profesora Samsonowicza, który w czasach PRL miał odwagę występować jako osoba niezgadzająca się z panującą sytuacją polityczną, a w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego solidarnościowego premiera podjął się roli ministra edukacji narodowej.

„Nagroda Lednickiego Orła Piastowskieg przypomina nam, kiedy po raz pierwszy weszliśmy do Europy, a było to w 966 roku. Staliśmy się wówczas członkami europejskiej wspólnoty kulturowej i cywilizacyjnej” – powiedział po odebraniu nagrody prof. Samsonowicz.

Obecny w czasie wręczenia członek kapituły i rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Bronisław Marciniak, poinformował, że Senat UAM postanowił jednogłośnie o nadaniu prof. Samsonowiczowi tytułu Doktora Honoris Causa.

Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz urodził się 23 stycznia 1930 roku w Warszawie i pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Był dyrektorem Instytutu Historycznego UW oraz rektorem tej uczelni. Jest autorem ponad tysiąca prac naukowych i popularnonaukowych dotyczących średniowiecza. Ważne miejsce w jego twórczości naukowej zajmuje problematyka poświęcona dziejom Polski piastowskiej.

Honorową nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego ustanowiono w 2009 roku. Laureata wyłania dziewięcioosobowa Kapituła Nagrody, której przewodniczącym jest prof. dr hab. Andrzej Wyrwa.

W latach ubiegłych wyróżnienie otrzymali: prof. Gerard Labuda, prof. Zofia Kurnatowska, prof. Jerzy K. Strzelczyk, prof. Zygmunt Świechowski oraz prof. Klementyna Żurowska.

Nagroda jest przyznawana raz w roku przez marszałka województwa wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*