Przyczyny kryzysu późnego średniowiecza można ustalić, dzięki Atlasowi hydroklimatycznemu.

W ostatnich tygodniach naukowcy z czterdziestu instytucji opracowują badania słojów drzewa Atlas Susz starego Świata, który ukazuje zasięg oraz nasilenie okresów suchych i mokrych. Zarówno w Europie, Afryce Północnej, jak i Bliskiego Wschodu przez ostatnie 2000 lat.

Wyżej wspomniany Atlas śledzi m. in. ekspansję Wielkiego Głodu w Europie w latach 1315-1317, lecz może również pomóc w wyjaśnieniu przyczyny, zarówno jego, jak i późniejszego tzw. kryzysu późnego średniowiecza. Zachowane do dziś średniowieczne dokumenty posiadają dokładny opis nadmiernych opadów, które doprowadziły do sytuacji, w której produkcja żywności przez rolników stała się praktycznie niemożliwa. Natomiast Atlas obrazuje europejski hydroklimat i ukazuje szczegółowo roczne wzrosty opadów od 1314 do 1317 roku, a także ujawnia suchsze warunki w południowych Włoszech, które uniknęły kryzysu. Wielki Głód, o którym mowa zapoczątkował serie wydarzeń w XIV i XV, które doprowadziły do późniejszego upadku gospodarczego Europy. Do najbardziej znanych wydarzeń tamtego okresu należy epidemia czarnej śmierci z 1348 roku, przyczyniająca się do zmniejszenia o połowę populacji Europy. Natomiast we Francji wówczas miały miejsce klęski głodu, wojna stuletnia, nieurodzaje i epidemie, które doprowadziły do zredukowania ludności tego państwa o dwie trzecie. Jednocześnie w tym czasie zakończyło się średniowieczne ocieplenie klimatu i rozpoczęła się Mała Epoka Lodowcowa. Wydanie Atlasu Susz Starego Świata przyczynił się do zobrazowania przez historyków długoterminowej zmienności klimatu na półkuli północnej. Dzięki czemu naukowcy mogą wskazać przyczyny susz i ekstremalnych opadów deszczu, jak i rozpoznać wzorce prowadzące do prognozowania lepszych modeli klimatycznych.

Źródło: mediewalia.pl

 Foto: Mapa Europy u progu XIII w. Fot: wikipedia commons

Żaneta Borowiak

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*