Relacje polsko-niemieckie a pamięć i polityka historyczna

W dniu 14  listopada 2019 roku o godz. 18.00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie odbędzie się debata pt.: „Relacje polsko-niemieckie a pamięć i polityka historyczna”.

Podczas dyskusji zaproszeni goście: pani dr Joanna Lubecka (Akademia Ignatianum w Krakowie, IPN o. Kraków), pan prof. Bartosz Korzeniewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz pan mec. Jerzy Pasieka (Kancelaria Pasieka, Derlikowski, Brzozowska) przypomną kluczowe wydarzenia z historii trudnego sąsiedztwa i stosunków Polski i Niemiec (od Cedyni poprzez Grunwald, rozbiory, Kulturkampf, aż po II wojnę światową), zastanowią się nad problemem wzajemnego postrzegania i podejmą próbę odpowiedzi na pytanie: nastroje antyniemieckie w Polsce i antypolskie w Niemczech – prawda czy mit?. Następnie poruszą zagadnienia współczesne, dotyczące miejsca Berlina w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r., Polski w UE z punktu widzenia Niemiec, czy też polskiej polityki historycznej w oczach Berlina i vice versa. Na zakończenie nakreślą recepty dla budowania relacji polsko-niemieckich w przyszłości w kontekście zebranych wniosków.

Dyskusję poprowadzi pan dr Karol Mazur (kierownik działu edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego).

Spotkanie stanowi część projektu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”. Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu „Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej – na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce”. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Więcej informacji o spotkaniu na stronie www.fundacjakurtyki.pl.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*