Restauracja klasztoru na Świętym Krzyżu

Odrestaurowanie klasztoru na Świętym Krzyżu, uatrakcyjnienie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej multimedialną ekspozycją o folklorze Gór Świętokrzyskich-są to założenia inwestycji, która dojdzie do skutku za sprawą wsparcia funduszy UE, którego ma udzielić gmina Bieliny.

Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020 przyzna środki projektowi, którego wartość wynosi ponad 15 mln zł, a w wyniku konkursu (ogłoszony przez zarząd) na ten cel przypadnie gminie Bieliny ponad 12 mln zł unijnego dofinansowania. Według Anny Łubek (dyrektor bielińskiego Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór świętokrzyskich) nie tylko ma być on kontynuacją odbywających się od kilku lat prac remontowych na Świętym Krzyżu, ale też uatrakcyjnić turystycznie działającą od 2011 r. Osadę Średniowieczną. Najwięcej pracy przewidziano na Świętym Krzyżu: obok remontu pomieszczeń klasztornych (biblioteki, archiwum czy pokoi) prace konserwatorskie będą dotyczyć także kościoła (np. prace przy głównym ołtarzu), zakrystii, krużganek, a także w kaplicy Oleśnickich, jak wymiana oświetlenia, renowacja fresków czy wymiana drzwi. Jak twierdzi Łubek, prace te umożliwią uporządkowanie i dokończenie działań potrzebnych do zachowania stanu klasztoru, a także pozwolą na udostępnienie go turystom, również tym niepełnosprawnym. Dzięki unijnym funduszom do tej pory wykonano kilka prac renowacyjnych na Świętym Krzyżu nazywany także Łysą Górą lub Łyścem. Jest drugim co do wielkości wzniesieniem Gór Świętokrzyskich), m. in. odbudowano zniszczoną wieżę kościelną czy przebudowano i odnowiono jego północną i wschodnią fasadę, a w ubiegłym roku  odwiedziło go ponad 280 tys. turystów i pielgrzymów. W drugiej części projektu przewidziane jest urządzenie Świętokrzyskiej Zagrody Kultury (w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej), na której potrzeby ma wybudowany zostanie nowy budynek. Pokazane zostaną także aspekty życia mieszkańców Gór Świętokrzyskich, od gwary i strojów ludowych po wierzenia, zwyczaje, a nawet budownictwo. Oprócz tego w prezentacji znajdą się również zbiór materiałów kultury ludowej Gór Świętokrzyskich należące Wojewódzkiego Domu Kultury w  Kielcach, który jest partnerem tego przedsięwzięcia. Prace związane z realizacją tych przedsięwzięć w ramach projektu „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” zgodnie z szacunkami mogłyby zostać rozpoczęte w 2018 r.

Źródło: www.wiadomosci.onet.pl

Fot.: Święty Krzyż, opactwo pobenedyktyńskie. Fot. Wikipedia Commons.

Agata Śródkowska

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*