Rok 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego

Rok 2020 na mocy uchwały Sejmu RP został ustanowiony Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. W tym roku przypada 400 rocznica śmierci tego wybitnego wodza.

W glosowaniu nad ustawa udział wzięło 425 posłów, przeciw był z nich 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Stanisław Żółkiewski herbu Lubicz urodził się w 1547 roku, w średniozamożnej rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec objął funkcje wojewody ruskiego. W ustawie przypomniano również, ze brał on udział we wszystkich wojnach, jakie toczyła wówczas Rzeczpospolita w drugiej połowie XVI i w początkach XVII w. „Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał, dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciw Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom” – napisano w uchwale.

Posłowie przypomnieli także, że stał na czele wojsk polskich w bitwie polsko – rosyjskiej i rozpoczął oblężenie Smoleńska. W uchwale odnotowano również świetne zwycięstwo pod Kłuszynem (4 lipca 1610 r.), gdzie mając do dyspozycji 3 tys. jazdy pokonał 30 – tysięczną armie rosyjsko – szwedzka, a także zdobycie Moskwy i podpisanie układu z bojarami, przyznającego koronę cara Rosji królewiczowi Władysławowi. Niestety król Zygmunt III Waza nie uznał tego porozumienia – stwierdzono w ustawie.

Wśród osiągnięć Żółkiewskiego wymieniono również doprowadzenie do tzw. hołdu ruskiego w Warszawie, przez zdetronizowanego cara Wasyla Szujskiego i jego braci. 

Dokument ten wymienia szereg najważniejszych urzędów, które pełnił w Rzeczypospolitej, w tym m.in.: urzędy hetmana polnego koronnego, sekretarza królewskiego, kasztelana lwowskiego, wojewody kijowskiego, hetmana wielkiego koronnego i kanclerza wielkiego koronnego.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uznając wielkie zasługi Stanisława Żółkiewskiego, twórcy wiktorii kłuszynskiej i zdobywcy Moskwy, wytrwałego obrońcy Ojczyzny, za którą oddal swoje życie, ustanawia rok 2020 w 400 – lecie śmierci Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego” – głosi uchwala.

Źródło: dzieje.pl                                                                                                  

Karolina Deska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*