Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich

Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Światową Radę Badań nad Polonią (UKSW) oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie: 

Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich

30 lipca 2014 roku w Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62

 

Program Konferencji:

9.00 – 10.00 – inauguracja konferencji

Przemówienia Gospodarzy konferencji i zaproszonych gości:

1. Powitanie uczestników konferencji przez moderatorów

2. Przemówienie Prezesa ŚRBnP Waltera Wiesława Gołębiewskiego

3. Przemówienie Gospodarza konferencji Dyrektora Muzeum Niepodległości dr Tadeusza Skoczka

4. Przemówienie Wicemarszałka Sejmu Marka Tadeusza Kuchcińskiego

5. Przemówienie Przewodniczącej Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą – Joanny Fabisiak

6. Przemówienie Zastępcy Przewodniczącej Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą – Adama Lipińskiego

7. Przemówienie członka Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą – Adama Kwiatkowskiego

10.00-15.00 – część merytoryczna konferencji

1. Godz. 10.00-10.20 – mgr Anna Paniszewa (ŚRBnP): Historia polskich mediów na Białorusi i obecna ich sytuacja.

2. Godz. 10.20-10.40 prof. dr hab. Zbigniew Antoszewski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Problemy mniejszości polskiej na Białorusi w prasie polskiej i białoruskiej.

3. Godz. 10.40-11.00 – lic. Joanna Dworzecka (UAM): Internet jako pole transmigracji polskich misjonarzy na Białorusi.

4. Godz. 11.00-11.20 – dr Zbigniew Klimaszewski (ŚRBnP): Rola prasy polskiej w krzewieniu polskości na Ukrainie na przykładzie Monitora Wołyńskiego.

5. Godz. 11.20-11.40 – Michał Mackiewicz (Prezes Związku Polaków na Litwie): Historia polskich mediów na Litwie i obecna ich sytuacja.

6. Godz. 11.40-12.00 – mgr Agata Chutnik (doktorantka UŁ): Działalność i rola polskich mediów w oczach litewskich Polaków

7. Godz. 12.00-12.20 – mgr Maciej Jarota (doktorant KUL Jana Pawła II, ŚRBnP): Rola polskiego radia, portali internetowych oraz mediów społecznościowych w kształtowaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej na Litwie

8. Godz. 12.20-12.40 – dr Wiesław Kukla (ŚRBnP): CZUWAJ (2006-2014) – pisemko Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie.

9. Godz. 12.40-13.00 – mgr Robert Mieczkowski (doktorant UKSW): Znaczenie pisma „Z nad Wilii”, w okresie transformacji systemowej, w budowaniu pozytywnej tożsamości Polaków Wileńszczyzny.

10. Godz. 13.00-13.20 – mgr Małgorzata Stefanowicz (doktorantka UJ, red. nacz. kwartalnika Goniec Litewski): Dziennik „Kurier wileński” wobec niepodległości Litwy.

11. Godz. 13.20-13.40 – mgr Mirosław Jacek Kucharski (ŚRBnP): Łotwa: nowe media – nowa tożsamość

12. Godz. 13.40-14.00 – Michał Dworczyk (Przewodniczący Rady Fundacji „Wolność i Demokracja”): Media Polskie na Wschodzie. Sytuacja obecna, perspektywy

13. Godz. 14.00-14.20 – prof. PO dr hab. Maria Kalczyńska (ŚRBnP): Wybrane funkcje mediów polskich za granicą w proces rozwoju komunikacji społecznej na Litwie, Ukrainie, Białorusi i Łotwie.

 

 

14. Godz. 14.20-14.40 – mgr Zbigniew Ciosek (doktorant UKSW): Odkrywanie tożsamości narodowej poprzez badanie dyskursu medialnego.

15. Godz. 14.40-15.00 – ks. dr Rafał Leśniczak (UKSW): Katolickie media polskojęzyczne na Ukrainie, Białorusi i w krajach bałtyckich

 

Godz. 15.00-15.15: przerwa na kawę

Godz. 15.15-16.15: dyskusja

Godz. 16.15 – Prezes ŚRBnP Walter Wiesław Gołębiewski: Podziękowanie organizatorom i wszystkim uczestnikom konferencji

Godz. 16.30-18.00 – przerwa na obiad (Restauracja „Albert”, Warszawa – Wał Miedzeszyński 394c)

Godz. 18.00 – Walne Zebranie członków ŚRBnP (sala konferencyjna Restauracji „Albert”, Warszawa – Wał Miedzeszyński 394c)

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*