Rumunia dołączy do Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

28 maja w Bukareszcie ministrowie kultury Polski i Rumunii – Bogdan Zdrojewski i Hunor Kelemen, wraz z przedstawicielami Niemiec, Słowacji i Węgier – podpiszą aneks do deklaracji założycielskiej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność,której celem jest kształtowanie dialogu i wspólnoty pamięci wokół historii XX wieku. Na mocy tego dokumentu Rumunia zostanie włączona w działalność ESPS, w którą dotychczas zaangażowane były Polska, Słowacja, Niemcy i Węgry.

Przystąpienie Rumunii do działań Europejskiej Sieci to wielki krok w historii naszej inicjatywy – tłumaczy prof. Jan Rydel, przewodniczący Komitetu Sterującego ESPS. – Cieszymy się, że pierwsze tak ważne rozszerzenie zasięgu naszych działań dokonuje się właśnie w roku, w którym mija 25 lat od upadku komunizmu w Europie. Rumunia już od pewnego czasu włącza się w tworzenie programu kampanii społeczno-edukacyjnej „Freedom Express”, której ważnym elementem będzie podróż grupy młodych artystów, działaczy społecznych i historyków przez 6 krajów Europy. Jednym z miejsc, które odwiedzą, będzie właśnie Timiszoara.

Jesteśmy przekonani, że przystąpienie Rumunii do tworzenia ESPS w sposób znaczący wpłynie na zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wspólnych losów i interesów krajów Europy Środkowo-Wschodniej – tłumaczy Nadia Tunsu, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Spraw Europejskiej w rumuńskim Ministerstwie Kultury.

Misją Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność jest nie tylko wzajemne poznawanie narodowych narracji historycznych czy rozwiązywanie nieporozumień narosłych wokół tych kwestii, lecz także dążenie do przezwyciężenia niektórych stereotypów narodowych i społecznych oraz budowanie wzajemnego szacunku Europejczyków. ESPS zajmuje się również badaniem historii systemów totalitarnych, dyktatur, wojen i prześladowań w Europie XX wieku, a także upowszechnianiem nowoczesnych form międzynarodowego dialogu o tych aspektach historii.

Inicjatywa tworzenia Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność jako forum międzynarodowej współpracy ma już niemal dziesięć lat. Wieloletnie rozmowy na temat jej powołania zostały przypieczętowane 2 lutego 2005 r. podpisaniem przez ministrów kultury Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier specjalnej deklaracji założycielskiej. Naukowcy i politycy z tych krajów zasiadają w gremiach ESPS. Swoją reprezentację mają w nich również przedstawiciele Czech, Austrii i  Łotwy. Z krajami tymi prowadzone są także negocjacje dotyczące ich przystąpienia do działań ESPS. W ostatnim czasie zainteresowanie włączeniem się w prace Sieci wyraziła także Chorwacja.

W środowej uroczystości podpisania deklaracji, na mocy której Rumunia stanie się członkiem Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, udział wezmą m.in. Ambasador Rzeczypospolitej w Bukareszcie,  Marek Szczygieł, członkowie Komitetu Sterującego ESPS, przedstawiciele rumuńskiego świata nauki i ważnych instytucji historycznych: Instytutu Ścigania Zbrodni Komunistycznych i Pamięci o Wychodźstwie Rumunów (The Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile (IICCMER) oraz Narodowego Instytutu Studiów nad Totalitaryzmem (The National Institute for the Study of Totalitarianism).

www.enrs.eu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*