Ślązak na Cmentarzu Łyczakowskim

Wśród pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajdujemy wiele wybitnych postaci polskiej polityki, nauki, kultury. Jest wśród nich także Ślązak, Jan Niemiec ze Skoczowa.

Urodzony w 1858 roku, studiował na uniwersytetach w Jenie i Bernie. Poświęcił się pedago-gice, w której osiągnął znaczące sukcesy. Zgromadził kapitał, który pozwolił mu osiedlić się  we Lwowie i tu rozwinąć działalność pedagogiczną na szerszą skalę W 1904 r. założył własną szkołę powszechną w wybudowanym na ten cel budynku przy ul. Pełczyńskiej 28 (dziś ul. Witowskiego 36), u stóp lwowskiej Cytadeli (co rzadkie w owych czasach, była to szkoła koedukacyjna). Wielki lwowski patriota, w czasie walk o Lwów w 1918 roku stracił dwóch synów oraz ukochaną żonę, a sam został ranny. W swej pracy pedagogicznej znany był ze stosowania tzw. obrazów scenicznych, jako skutecznej metody nauczania. W roku 1919  napisał sztukę dla młodzieży gimnazjalnej „Obrona Lwowa”, którą wystawił Teatr Wielki. Później utwór ten często wprowadzały do swego repertuaru amatorskie teatrzyki szkolne. Bohaterem sztuki jest 14-letni Antoś Nieborski, postać fikcyjna, ale kojarząca się wyraźnie z historią życia i śmierci legendarnego Jurka Bitschana, rozsławionego w znanej przed wojną powszechnie balladzie Anny Fischerówny. Zmarł wkrótce potem ( 1920) , a jego ostatnią wolą było – jak podaje prof. Stanisław Nicieja- aby zamiast kwiatów złożyć datki na prowadzoną wówczas akcję plebiscytową na Śląsku. Zupełnie dziś zapomniana postać tego pedagoga jest jednym z licznych przykładów więzów łączących Śląsk- zarówno Górny jak i Cieszyński- z Galicją i Lwowem.

Antoni Wilgusiewicz

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*