Spacerowali śladami herbu Olkusza

Kilkanaście osób wzięło udział w piątkowym (23 marca) spacerze historycznym „Śladami herbów i gmerków olkuskich”, który odbył się w ramach akcji „Olkuskie Spacery Historyczne 2018” zorganizowanej przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu we współpracy z partnerami.

Uczestników spaceru oprowadzał Jacek Sypień, historyk regionalista i pracownik UMiG Olkusz (Punkt Informacji Turystycznej) Spacer miał formę questu. Uczestnicy otrzymali karty questu i ołówki, a potem spacerując po olkuskiej starówce rozwiązywali zadania questowe. Mieli okazję zobaczyć ciekawy herb Olkusza z końca XIX wieku, jaki jest wmurowany w ścianę olkuskiego „Mechanika”, a także herby umieszczone na olkuskim magistracie i na tarczy rzeźby rycerza przy ulicy Karkowskiej. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się, jakie znaczenie mają symbole umieszczone w godle herbu miejskiego Olkusza, którego najstarszy wizerunek znamy z pieczęci z 1386 roku. Dowiedzieli się tez sporo ciekawostek o heraldyce miejskiej. Tematem spaceru były także gmerki, czyli swego rodzaju herby używane przez olkuskich mieszczan. Uczestnicy spaceru mieli okazję zobaczyć gmerki wmurowane w ściany kamienic olkuskiej starówki oraz bazyliki św. Andrzeja i dowiedzieć się, jaką funkcję spełniały gmerki. Za zakończenie odbył się quiz dla najmłodszych uczestników spaceru, w którym nagrodami były materiały promocyjne Olkusza. Następna bezpłatna wycieczka w ramach akcji „Olkuskie Spacery Historyczne 2018” odbędzie się w sobotę 21 kwietnia w ramach Otwarcia Sezonu Turystycznego 2018. Temat spaceru to „Zamek Rabsztyn w ikonografii”. Wycieczka rozpoczyna się o godz. 15.00 pod bramą zamku Rabsztyn. Uczestników wycieczki będzie oprowadzał prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”. Zapraszamy. Pomysłodawcą akcji „Olkuskie Spacery Historyczne 2018” jest Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. Przez cały rok, średnio raz w miesiącu, mieszkańcy i turyści mogą wziąć udział w ciekawych wycieczkach tematycznych. Po zabytkach i historii Olkusza oprowadzają pasjonaci historii Srebrnego Miasta – członkowie lokalnych stowarzyszeń. Część spacerów stanowi uzupełnienie rocznic ważnych wydarzeń historycznych. Patronat medialny nad akcją objął portal historykon.pl

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*