św. Mikołaj z Myry po środku, współczesny i XIX-wieczny wizerunek świętego Mikołaja, źródło zdjęć Wikimedia Commons

6 grudnia 345 bądź 352 roku zmarł św. Mikołaj

Tego dnia 345 bądź 352 roku zmarł św. Mikołaj, biskup Miry, który niósł dzieciom łakocie, a biednym pieniądze

Św. Mikołaj za życia był biskupem Myry. Kult św. Mikołaja był znany w Polsce od wczesnego chrześcijaństwa. Świadczą o tym wzniesione kościoły pod Jego wezwaniem. W średniowieczu kult św. Mikołaja szerzył się w Cieszynie, Żarnowie, Końskich i Wysocicach.

Wzniesiono tam kościoły pod wezwaniem Świętego, które zaliczane są do grupy najstarszych świątyń na naszych ziemiach. W Polsce istniały dwa sanktuaria, w których św. Mikołaj odbierał szczególną cześć: na Śląsku Cieszyńskim i na Pomorzu (Pierściec i Żarnowiec).

Zwyczaj obdarowywania upominkami w dzień św. Mikołaja spotykamy od XIII wieku. Wprowadzono go najpierw w szkołach w formie stypendiów i zapomóg dla biednych uczniów. Z biegiem czasu przeniesiono go w wielu krajach na wszystkie dzieci w szkołach. Stąd przeszedł on do rodzin i rozpowszechnił się nie tylko w Europie, i to w szerszym zakresie obdarowywania nie tylko dzieci ale również dorosłych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*