Świadek prawdy. Biografia Benedykta XVI | Recenzja

Elio Guerriero, Świadek prawdy. Biografia Benedykta XVI

11 lutego 2013 roku katolicki (i nie tylko) świat wstrzymał oddech. Na Konsystorzu zwyczajnym, zwołanym z powodu kanonizacji Ojciec Święty Benedykt XVI oświadczył nienaganną łaciną: „Rozważywszy po wielekroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, abym w sposób należyty sprawował posługę Piotrową”. Skorzystał tym samym z możliwości przewidzianej przez Kodeks Prawa Kanonicznego. Paski serwisów informacyjnych rozgrzały się do czerwoności. Papież abdykował, powtarzali wszyscy nie wiedząc właściwie, co dalej.

Kim jest człowiek, który tą jedną decyzją na zawsze zmienił Kościół i pojmowanie urzędu papieskiego? Joseph Ratzinger od zawsze budził spore zainteresowanie mediów. Można jednak zaryzykować tezę, że wykorzystywały one jego postać do własnych celów. Obdarzyły go mianem „pancernego kardynała”. Przedstawiały jako inkwizytora XX wieku, kneblującego usta „postępowym” teologom. Krytykowały za słynną deklarację „Dominus Iesus”, która miała być krokiem wstecz na polu ekumenizmu. Wreszcie po jego wyborze na papieża dowodziły, że jako naukowiec i kurialista nie nadaje się na ten urząd. Miał jakoby być pozbawiony charyzmy i duszpasterskiej wprawy. Wytykano mu błędy w rządzeniu, doborze współpracowników i „niezręcznych” przemówieniach.

Mało kto zadał sobie trud, żeby poznać prawdziwego Ratzingera. Jest to wszakże postać niebagatelna. Przekonuje nas o tym Elio Guerriero w swojej książce pod tytułem „Świadek Prawdy. Biografia Benedykta XVI”. Z tej fascynującej lektury wyłania się możliwie pełny obraz Josepha Ratzingera. Dowiadujemy się, jak przebiegało jego życie i jakimi drogami Opatrzność zaprowadziła go z ukochanej Bawarii na tron Piotrowy.

Przedmowę do książki napisał papież Franciszek. Określił pracę Guerriera jako „obszerną biografię, przedstawiającą kompleksowe, wiarygodne i wyważone odczytanie życia i myśli” Benedykta XVI. Należy podkreślić, że autor niezwykle obszernie i dokładnie podszedł do zagadnienia. Przedstawia pokrótce dzieje rodziny przyszłego papieża. W tle widać już groźną ideologię nazizmu. Joseph Ratzinger przychodzi na świat 16 kwietnia 1927 roku. Ochrzczony w Wielką Sobotę, otrzymał imiona Joseph Aloysius. Już od dziecka zauważalne było jego wielkie zamiłowanie do nauki. Razem z bratem Georgiem podjął decyzję o zostaniu księdzem. Dowiadujemy się, jaki wpływ na życie braci i całego Kościoła w Niemczech wywarły rządy Adolfa Hitlera i II wojna światowa. 29 czerwca 1951 roku przyjął wraz z bratem święcenia kapłańskie. Kontynuuje karierę naukową, szybko uzyskując doktorat i habilitację. Zostaje jednym z bardziej znanych teologów w Niemczech. Wielkim plusem książki jest fakt, że autor zaznajamia czytelnika z problematyką teologiczną, jaką zajmował się Ratzinger. Przybliża także problemy, przed jakimi stała ówczesna teologia. Obszerne fragmenty teologiczne – choć wymagające – są fascynującą lekturą. Czujemy się niemal uczestnikami tamtych debat i sporów. Poznajemy szeroko myśl Josepha, która kształtowała jego postrzeganie Kościoła. Książkę – mimo, że jest klasyczną biografią – czyta się niczym najlepszą powieść. Towarzyszymy młodemu profesorowi w salach wykładowych i na uczelniach. Doświadczamy burzliwej atmosfery Soboru Watykańskiego II, na którym pełnił on rolę eksperta. Niespodziewanie dla wielu, Paweł VI mianował młodego teologa arcybiskupem Monachium i kardynałem. Wydawać by się mogło, że w wieku 50 lat Ratzinger osiągnął już wszystkie godności kościelne. Jakież jest więc jego zaskoczenie, gdy niemal natychmiast po swoim wyborze Jan Paweł II proponuje mu stanowisko w Kurii Rzymskiej. Początkowo odmawia, w końcu przyjmuje propozycję i do końca pontyfikatu będzie najbliższym współpracownikiem i przyjacielem polskiego papieża, ciesząc się jego pełnym zaufaniem. Jest to fascynujący fragment książki. Czytamy o sporach i problemach przed którymi stawał Kongregacja Nauki Wiary i jej prefekt. Po śmierci papieża kardynałowie obdarzają swoim zaufaniem właśnie jego.

Joseph Ratzinger zostaje Benedyktem XVI. Wybór ten, jak wszystkie poprzednie decyzje przyjmuje w duchu posłuszeństwa. Bardzo owocny pontyfikat kończy się abdykacją.

Biografia Benedykta XVI pióra Elio Guerriero jest lekturą fascynującą. Autor przybliża nam postać i nauczanie Josepha Ratzingera. Przekonuje, że zawsze – jako młody ksiądz, wybitny teolog, biskup, kardynał aż wreszcie papież – był Świadkiem Prawdy. Prawdy, którą dla niego zawsze był Jezus Chrystus. Zachęcam do lektury i bliższego poznania postaci, która wywarła niebagatelny wpływ na historię Kościoła.

Wydawnictwo: WAM

Ocena recenzenta: 6/6

Wojciech Sobański

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*