Święty Graal odnaleziony. Prawdziwa historia Świętego Kielicha z Walencji | Recenzja

Janice Bennett, Święty Graal odnaleziony. Prawdziwa historia Świętego Kielicha z Walencji

Wokół Świętego Graala na przestrzeni stuleci narosło pasmo legend. Wielu badaczy zadawało sobie trud w dociekaniach o autentyczność istnienia kielicha, którym Jezus Chrystus miał ustanowić sakrament Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy, a także spór dokonywał się w sferze domniemanego miejsca przechowywania jednej z ważniejszych relikwii chrześcijańskich. 

Relikwie przez stulecia otaczane były szczególną adoracją wiernych, którzy poszukiwali więzi z sacrum. Nie ulega wątpliwości, iż pamiątki powiązane z działalnością oraz zbawczym dziełem Chrystusa były najcenniejszymi i najbardziej pożądanymi. Historia Świętego Graala zrodziła wiele owianych tajemnicą legend, które do dziś fascynują. Kto z nas nie słyszał opowieści o związku Świętego Graala z historią templariuszy bądź królem Arturem? Zaintrygowanie również budzi spór między badaczami, którzy są niejednomyślni odnośnie czym albo kim był Święty Graal.

Autorka recenzowanej pracy Janice Bennett postanowiła odczarować wątek domniemań i w oparciu o dostępne materiały źródłowe przeprowadziła próbę zmierzającą do poznania prawdy, co w ostateczności pozwoliło jej uznać, iż kielich znajdujący się w katedrze w Walencji najprawdopodobniej jest Świętym Graalem.

Recenzowana pozycja składa się z siedmiu części, jej wartość merytoryczną wzbogaca fakt, iż Autorka swój wywód o Świętym Graalu uzupełniła na podstawie rękopisu datowanego na VI stulecie, który odkryła podczas prowadzonych badań. Niewątpliwie istnieje przekaz,     iż Święty Graal z Ziemi Świętej, gdzie miał być własnością św. Marka Ewangelisty, trafił następnie do Rzymu, a następnie w III wieku do Hiszpanii. Tutaj nieocenioną rolę odegrał święty Wawrzyniec męczennik. Na koniec Autorka przedstawiła szerzenie się kultu Świętego Graala.

Nie zdradzając oczywiście zbytnio treści, dodać warto, że Autorka również ubogaciła swą pracę fotografiami miejsc i sanktuariów, w których na przestrzeni wieków miał być przechowany święty kielich zanim trafił do katedry w Walencji, gdzie do dziś znajduje się w wyszczególnionej kaplicy.

Czytając omawianą książkę trudno doszukiwać się znaczących negatywów, gdyż książka została spisana przystępnym dla każdego Czytelnika językiem i bardzo przyjemnie się ją czyta. Być może pewną niedogodnością, zwłaszcza dla sceptyków religijnych, staną się poniekąd subiektywne wypowiedzi Autorki, która daje wyraz słowem o swej głębokiej pobożności niejednokrotnie na stronicach swej publikacji. Niewątpliwie wpływ na to miały lata doświadczenia w badaniach nad kultami świętych.

Podsumowując niniejszą pracę, która w przekładzie polskim ukazała się nakładem Klubu Książki Katolickiej w 2007 r. oceniam wysoko.

Wydawnictwo: Klub Książki Katolickiej

Ocena recenzenta: 6/6

Ewelina Kazienko

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*