Szlak Braci Polskich na Podlasiu – nowy projekt historyczny

Stowarzyszenie Szlak Braci Polskich wraz z Towarzystwem Przyjaciół Goniądza oraz Stowarzyszeniem „W dawnej Orli” przygotowali nowy projekt, dokumentujący i upamiętniający braci polskich – arian działających w XVI – XVIII wieku na Podlasiu, pod nazwą Szlak Braci Polskich na Podlasiu. Przedsięwzięcie to zostało objęte przez nasz portal patronatem medialnym.

Aktualnie kończony jest pierwszy etap projektu w ramach, którego wybierane są miejscowości, które będą w turystyczno – edukacyjnym Szlaku. Zwracana jest szczególna uwaga na miejsca, które noszą w sobie opowieść związana z ruchem społeczno – religinym braci polskich XVI – XVIII wieku oraz z osobowościami z tego ruchu. Etap ten zakończony zostanie pod koniec roku 2019 ogłoszeniem pełnego zestawu miejscowości wschodzących w skład szlaku.

Dotychczas Szlak Braci Polskich na Podlasiu podzielony jest na trzy części:

Podlasie Północne, Środkowe i Południowe, co ułatwia nam podkreślenie specyfiki różnych regionów tym bardziej, że historyczne Podlasie XVI – XVIII wieku leży na terenie obecnych województw; podlaskim, mazowieckim oraz lubelskim.

Bieżące informacje co do tego etapu znaleźć można na stronie fb – https://www.facebook.com/events/2347533235461606/

Etap kolejny tworzenia Szlaku Braci Polskich na Podlasiu zakłada przygotowanie cyklu imprez – wydarzeń w poszczególnych miejscowościach Szlaku; koncertów muzyki dawnej (z okresu XVI – XVIII wieku), konferencji popularnonaukowych, spotkań (między innymi dla młodzieży szkolnej oraz seniorów) oraz konkursów.

Zostaną upamiętnione wybrane postacie, działające w ruchu braci polskich, ale mające ogromny wpływ na ówczesną Rzeczpospolitą poprzez tworzenie fermentu intelektualnego wśród jej mieszkańców, stawiając w wybranych miejscach pamiątkowe głazy-tablice lub ławeczki – rzeźby. Jedna z takich osób, która zasłużyła sobie na upamiętnienie jest niewątpliwie Piotr z Goniądza, dla którego planowane jest postawienie ławeczki – rzeźby.

Oddzielnym elementem etapu drugiego będą publikacje książkowe (dostępne też w internecie), filmy z organizowanych wydarzeń oraz nagrania muzyczne także dostępne w internecie.

Plan imprez – wydarzeń jest w trakcie przygotowań. Zostanie ogłoszony pod koniec 2019 lub na początku 2020.

Ważnym elementem projektu będzie powołanie do życia wraz z PTTK Szlaku Braci Polskich na Podlasiu jako szlaku turystycznego, ze swoją odznaką turystyczną oraz książeczką tematyczną.

Kolejnym częścią będzie promocja Szlaku Braci Polskich na Podlasiu poprzez oprawę wydarzeń z zachowaniem elementów strojów z epoki oraz grup rekonstrukcyjnych, a także wszelkiego rodzaju gadżety (kubki, koszulki, smycze) popularyzujące Szlak.

Organizatorzy będą promować  projekt Szlak Braci Polskich na Podlasiu uczestnicząc również w innych wydarzeniach na Podlasiu w celu promocji projektu, a także od końca 2019 roku rozpoczną zbiórkę funduszy na realizację całości Szlaku.

informacje dodatkowe o

Stowarzyszeniu Szlak Braci Polskich:

https://www.facebook.com/pg/StowarzyszenieSzlakBraciPolskich/
https://www.facebook.com/szlakbracipolskich/

Towarzystwie Przyjaciół Goniądza:

https://www.facebook.com/TPGoniadza/

Stowarzyszeniu „W dawnej Orli”:

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-W-dawnej-Orli-1144648402373696/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*