Tag: powstanie kościuszkowskie

Kalendarium historyczne

24 marca 1794 roku ogłoszono akt powstania kościuszkowskiego

Tego dnia 1794 roku na krakowskim rynku został ogłoszony akt powstania, powołujący Tadeusza Kościuszkę na stanowisko naczelnika insurekcji Akt powstania kościuszkowskiego (nazywanego tak później od nazwiska naczelnika insurekcji) został ogłoszony na rynku w Krakowie 24 marca 1794 roku. Kościuszko złożył publicznie na rynku przysięgę: Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu […]

Józef Chłopicki
Kalendarium historyczne

14 marca 1771 roku urodził się Józef Chłopicki

Tego dnia 1771 roku urodził się Józef Chłopicki Józef Chłopicki był polskim generałem, dyktatorem i wodzem naczelnym powstania listopadowego. Uczestnik wojny polsko – rosyjskiej, powstania kościuszkowskiego. Od 1797r. oficer Legionów Polskich we Włoszech. Następnie podczas wojen napoleońskich walczył m.in. w Hiszpanii i Rosji. Po 1815r. w szeregach armii Królestwa Polskiego. […]

ks. Józef Poniatowski na obrazie
Kalendarium historyczne

19 października 1813 roku zginął ks. Józef Poniatowski

Tego dnia 1813 roku zginął ks. Józef Poniatowski Ks. Józef Poniatowski był wybitnym polskim dowódcą, bratankiem ostatniego króla Polski i uczestnikiem wojny polsko-rosyjskiej, powstania kościuszkowskiego i wojen napoleońskich. Poniatowski był synem Teresy z Kinskich i Andrzeja Poniatowskiego, bratankiem ostatniego króla Polski (Stanisława Augusta). Dzięki jego namowom wstąpił do polskiej armii […]

Kalendarium historyczne

13 lipca 1794 roku rozpoczęło się oblężenie Warszawy

13 lipca 1794 roku rozpoczęło się oblężenie Warszawy podczas insurekcji kościuszkowskiej Oblężenie Warszawy trwało od 13 lipca do 6 września 1794 roku i miało miejsce podczas powstania kościuszkowskiego. Warszawy broniło łącznie ok. 50 tyś. Polaków, a naprzeciwko nim stanęły oddziały pruskie i rosyjskie. Na czele tych pierwszych stał sam Fryderyk […]

insurekcja wileńska
Kalendarium historyczne

22 kwietnia 1794 roku rozpoczęła się insurekcja wileńska

Tego dnia 1794 roku rozpoczęła się insurekcja wileńska Insurekcja wileńska miała miejsce w Wilnie podczas powstania kościuszkowskiego. Decyzję o podjęciu działań zbrojnych, po uprzednim przygotowaniu planu insurekcji, podjął Jakub Jasiński. Do uderzenia doszło w nocy z 22 na 23 kwietnia 1794 r. Po zaciętej walce ze stacjonującymi w mieście oddziałami […]

Lorenzo Litta
Kalendarium historyczne

13 kwietnia 1794 roku kardynał Lorenzo Litta został nuncjuszem apostolskim w Polsce

Tego dnia 1794 roku kardynał Lorenzo Litta został nuncjuszem apostolskim w Polsce Lorenzo Litta był wrogo nastawiony do powstania kościuszkowskiego. W czasie powstania działał dla obcego wywiadu, współpracował z najeźdźcami. Był wysłannikiem Watykanu w latach 1794-1795. Zmarł 1 maja 1820 w Monteflavio.  (źródło fotografii: wikimedia commons)

Bartosz Głowackie
Kalendarium historyczne

8 kwietnia 1794 roku Bartosz Głowacki został mianowany chorążym regimentu grenadierów krakowskich

Tego dnia 1794 roku Tadeusz Kościuszko mianował Bartosza Głowackiego chorążym regimentu grenadierów krakowskich, w nagrodę za bohaterstwo wykazane w bitwie pod Racławicami Bartosz Głowacki, za męstwo, odwagę i wyjątkowe zasługi np. zachęcenie innych chłopów do udziału w powstaniu, został mianowany przez Kościuszkę chorążym i nadał mu nazwisko Głowacki, zamiast Bartosz […]