Tag: powstanie kościuszkowskie

Kalendarium historyczne

13 lipca 1794 roku rozpoczęło się oblężenie Warszawy

Tego dnia 1794 roku rozpoczęło się oblężenie Warszawy podczas insurekcji kościuszkowskiej Oblężenie Warszawy trwało od 13 lipca do 6 września 1794 roku i miało miejsce podczas powstania kościuszkowskiego. Warszawy broniło łącznie ok. 50 000 Polaków, a naprzeciwko nim stanęły oddziały pruskie i rosyjskie. Na czele tych pierwszych stał sam Fryderyk […]

insurekcja wileńska
Kalendarium historyczne

22 kwietnia 1794 roku rozpoczęła się insurekcja wileńska

Tego dnia 1794 roku rozpoczęła się insurekcja wileńska Insurekcja wileńska miała miejsce w Wilnie podczas powstania kościuszkowskiego. Decyzję o podjęciu działań zbrojnych, po uprzednim przygotowaniu planu insurekcji, podjął Jakub Jasiński. Do uderzenia doszło w nocy z 22 na 23 kwietnia 1794 r. Po zaciętej walce ze stacjonującymi w mieście oddziałami […]

Kalendarium historyczne

17 kwietnia 1794 roku wybuchła insurekcja warszawska

Tego dnia 1794 roku wybuchła insurekcja warszawska Insurekcja warszawska to zwycięskie powstanie Wojska Polskiego i ludu Warszawy przeciwko okupacyjnemu garnizonowi rosyjskiemu. Akcją dowodzili: Powstanie rozpoczął w koszarach na Żoliborzu o wpół do czwartej rano regiment gwardii pieszej koronnej i zabrał armaty z koszar artylerii. Następnie żołnierze musieli sami je ciągnąć […]

Lorenzo Litta
Kalendarium historyczne

13 kwietnia 1794 roku kardynał Lorenzo Litta został nuncjuszem apostolskim w Polsce

Tego dnia 1794 roku kardynał Lorenzo Litta został nuncjuszem apostolskim w Polsce Lorenzo Litta był wrogo nastawiony do powstania kościuszkowskiego. W czasie powstania działał dla obcego wywiadu, współpracował z najeźdźcami. Był wysłannikiem Watykanu w latach 1794-1795. Zmarł 1 maja 1820 w Monteflavio.  (źródło fotografii: wikimedia commons)

Bartosz Głowackie
Kalendarium historyczne

8 kwietnia 1794 roku Bartosz Głowacki został mianowany chorążym regimentu grenadierów krakowskich

Tego dnia 1794 roku Tadeusz Kościuszko mianował Bartosza Głowackiego chorążym regimentu grenadierów krakowskich, w nagrodę za bohaterstwo wykazane w bitwie pod Racławicami Bartosz Głowacki, za męstwo, odwagę i wyjątkowe zasługi np. zachęcenie innych chłopów do udziału w powstaniu, został mianowany przez Kościuszkę chorążym i nadał mu nazwisko Głowacki, zamiast Bartosz […]

Panorama racławicka
Kalendarium historyczne

4 kwietnia 1794 roku miała miejsce bitwa pod Racławicami

Tego dnia 1794 roku miała miejsce bitwa pod Racławicami Bitwa pod Racławicami było to najważniejsze starcie podczas Insurekcji Kościuszkowskiej. Kościuszko dysponował około 6 000 ludzi w tym 2 000 milicji chłopskiej uzbrojonej w kosy. Na przeciw siebie miał około 6 000 Rosjan pod dowództwem generała Denisowa, który zagrażał Krakowowi, podstawie […]

Kalendarium historyczne

24 marca 1794 roku ogłoszono akt powstania kościuszkowskiego

Tego dnia 1794 roku na krakowskim rynku został ogłoszony akt powstania, powołujący Tadeusza Kościuszkę na stanowisko naczelnika insurekcji Akt powstania kościuszkowskiego (nazywanego tak później od nazwiska naczelnika insurekcji) został ogłoszony na rynku w Krakowie 24 marca 1794 roku. Kościuszko złożył publicznie na rynku przysięgę: Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu […]