10 maja 1794 roku została powołana Rada Najwyższa Narodowa

Tego dnia 1794 roku Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej Tadeusz Kościuszko powołał Radę Najwyższą Narodową

Rada Najwyższa Narodowa została powołana przez Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej, Tadeusza Kościuszko. Miała pełnić funkcję centralnej władzy cywilnej podczas insurekcji.

Comments are closed.